Alla inlägg taggade "Trafikanalys"

 • ​Ökat antal lastbilstransporter i inrikestrafiken

  Under år 2018 ökade de svenska lastbilarnas transporter i inrikestrafiken med 9 procent jämfört med året innan. Antalet körda kilometer i utlandet minskade med 21 procent. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar....

  • Skrivet maj 15, 2019
  • 0
 • Ny miljöpremie för lastbilar föreslås

  För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med...

  • Skrivet mars 2, 2019
  • 0
 • Osäker statistik för 2015 bakom minskat resande

  Under måndagen och tisdagen har uppgifter cirkulerat om en stor minskning av antalet resor med Länstrafiken, dessa uppgifter bygger på osäker statistik som inte ger en rättvisande bild av hur många resor som gjordes i Örebro län...

  • Skrivet januari 3, 2017
  • 0