Nyregistrerade personbilar minskade med 20 procent i september

Av på 4 oktober, 2021

Under september 2021 nyregistrerades 23 745 personbilar. Det är en minskning med 20 procent jämfört med september ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Augusti 2020 var antal nyregistrerade personbilar lägre än augusti 2019 (-21 procent). Nyregistreringarna i september 2021 är på samma låga nivå jämfört med ifjol; -20 procent.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i september 51 procent (44 procent i augusti). Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider och gasbilar som släpper ut max 60 g CO2/km.*

Av klimatbonusbilarna som nyregistrerades i september var 61 procent elbilar, 38 procent laddhybrider och 1 procent gasbilar.

Under september månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 104 procent medan laddhybriderna minskademed 23 procent. Juli–september månad följde på ett helt år med mycket höga antal nyregistrerade laddhybrider. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i september jämfört med samma månad ifjol, med 41 respektive 47 procent.

Personbilar som drivs av etanol försvann nästan helt bland nyregistreringarna under 2020 och början av 2021. Antal nyregistrerade etanolbilar var så få som 1–13 fordon under 2020 års månader. I juni–september 2021 har dock antalet nyregistrerade etanolbilar legat runt 100–200 fordon per månad.

Under september månad avregistrerades 24 610 personbilar, vilket betyder att personbilsparken (antal personbilar i trafik) minskade med 865 fordon, jämfört med samma månad i fjol. Personbilsflottan minskade i storlek även i juli och augusti i år och senast innan dess i april och maj 2020 dvs. i coronapandemins inledning. Exporterade personbilar stod för 37 procent av avregistreringarna under september.

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*

* Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes 1 april 2021, från 70 till 60 g CO2/km. www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/klimatbonusen-for-fordon-starks-fran-den-1-april-2021/

Nyregistreringar januari–september 2021

Under hela perioden januari–september i år är antalet nyregistrerade personbilar 243 049 stycken, +15 procent jämfört med samma period 2020. Antalet nyregistrerade laddbara personbilar hittills i år är 97 504 (+72 procent). Hittills i år är 40 procent av de nyregistrerade personbilarna laddbara, mot 27 procent samma period i fjol.

Figur. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2019 och 2020 samt per drivmedel under 2021.

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2021 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderas bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon” på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Trafikanalys

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in