Fortsatt få omkomna i vägtrafiken 2021

By on 8 maj, 2022
Foto: Thomas Möller

Under 2021 dödades 210 personer i olyckor i vägtrafiken. Det kan jämföras med 204 personer under 2020, vilket innebär en mindre ökning av antalet omkomna med 6 personer (+3 procent). Trafikanalys officiella statistik visar att 2021 därmed blev det tredje året i rad med strax över 200 omkomna i vägtrafiken.

Totalt dödades 210 personer i olyckor* i vägtrafiken under 2021. Bland de omkomna var 156 män, 54 kvinnor och 10 var barn (under 18 år).

Figur 1. Antal omkomna i vägtrafiken, per kön. Åren 2000–2021.

Anm: Självmord exkluderas på ett systematiskt sätt från antal omkomna i denna statistik fr.o.m. år 2010.

58 procent av de omkomna var skyddade trafikanter, dvs. personerna färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister. Under 2021 omkom 74 personbilsförare och 29 passagerare, totalt 3 personer färre än under 2020. Antal omkomna i lastbil ökade något från 16 till 18 personer. En person omkom i buss under 2021, jämfört med noll personer under 2020 (och även 2018 och 2019).

Bland de omkomna i gruppen oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Motorcyklisterna som omkom var samtliga förare och samtliga var män. 14 av de 27 omkomna motorcyklisterna omkom i singelolyckor. Cyklisterna var den grupp av oskyddade trafikanter där antalet omkomna ökade mest 2021, totalt 24 omkomna (+6 personer). Majoriteten av omkomna cyklister omkommer i singelolyckor.

Tabell 1. Antal omkomna i vägtrafiken per trafikantgrupp. År 2020 och 2021 samt förändring mellan åren.

Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken 2021 skadades också 1 694 personer svårt (1 645 under 2020) och 13 924 personer skadades lindrigt (13 709 under 2020).

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått. 

*Dessutom omkom i vägtrafiken under året 26 personer i självmord. Självmord exkluderas fr.o.m. år 2010 i den officiella statistiken om dödade i vägtrafikolyckor.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Trafikanalys

You must be logged in to post a comment Login