Alla inlägg taggade "Transportstyrelsen"

 • Färre dödsolyckor på sjön första halvåret 2018

  Från januari till och med juni i år omkom två personer i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Det är betydligt färre personer jämfört med samma period förra året, då 12 personer omkom. – Vi ser att antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor...

  • Skrivet juli 11, 2018
  • 0
 • Ökat antal återkallade körkort

  Antalet körkort som återkallas i Sverige ökar jämfört med förra året, under första halvåret 2018 beslutade Transportstyrelsen om återkallelse i 17 779 fall. Motsvarande siffra för det första halvåret 2017 var 16 514 fall vilket innebär en...

  • Skrivet juli 11, 2018
  • 0
 • Transportstyrelsen utvärderar simulatortest för synfältsbortfall

  Transportstyrelsen ska nu utvärdera simulatormetoden för personer med synfältsnedsättningar. Detta sedan det visat sig att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen. – Vi vet inte vad det beror på att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat simulatortestet....

  • Skrivet juni 16, 2018
  • 0
 • Transportstyrelsen varnar fler vid trafikbrott

  Förare som begår trafikbrott ska varnas i högre utsträckning än tidigare. Transportstyrelsen skärper hanteringen som innebär att förare som döms för också mindre trafikförseelser varnas. Målet är förbättrad trafiksäkerhet och i förlängningen ett minskat antal döda och...

  • Skrivet juni 13, 2018
  • 0
 • Över 60 000 fordon med gastank berörs av nya besiktningsregler

  De nya regler för besiktning som börjar gälla nu på söndag den 20 maj rör även fordon som drivs med gas, det handlar om över 20 000 fordon med gastank som innan årets slut måste besiktas enligt...

  • Skrivet maj 18, 2018
  • 0
 • Förtydligande angående Transportstyrelsens avtal om it-drift

  Sveriges Radio rapporterar idag att Transportstyrelsen tvingas förlänga sitt avtal om it-drift eftersom Försäkringskassan inte kan ta över driften inom två år, vi vill göra följande förtydligande. Transportstyrelsens avtal om it-drift med vår driftleverantör IBM gäller från...

  • Skrivet maj 14, 2018
  • 0
 • Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna

  Trafikanter måste bli bättre på att hålla hastigheterna på framför allt vägar och gator med lägre hastighetsbegränsning. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen, Trafikverket och VTI i den rapport om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens i dag, onsdag....

  • Skrivet april 25, 2018
  • 0
 • Flygskatten sänker prognosen för flygresor

  Transportstyrelsen sänker sin vårprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i höstas, orsaken är att den nyligen inrättade flygskatten förväntas leda till färre flygresor. Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas nu öka med 2,6 procent...

  • Skrivet april 20, 2018
  • 0
 • Transportstyrelsen möter kommuner för att prata miljözoner

  Transportstyrelsen bjuder in ett antal kommuner till samråd den 20 eller 23 april. Syftet med mötet är att ta del av kommunernas tankar om miljözoner, deras erfarenhet av hur trafikregler följs och om olika sätt att övervaka....

  • Skrivet april 7, 2018
  • 0
 • Brister i introduktionsutbildning går ut över körkortselever

  Transportstyrelsen har under flera år kontrollerat introduktionsutbildningen för privat övningskörning för personbil, behörighet B. Granskningen visar att många utbildare inte haft kännedom om nya regler och inte uppdaterat sina undervisningsplaner. Introduktionsutbildning för privat övningskörning för personbil är...

  • Skrivet mars 21, 2018
  • 0