Alla inlägg taggade "Transportstyrelsen"

 • Flera förklaringar till att färre flyger

  Flera förklaringar till att färre flyger – Transportstyrelsen har utrett flygskatten. Transportstyrelsen har analyserat det första halvåret med flygskatt med syftet att beskriva utvecklingen på svenska flygplatser. Slutsatsen är att det är första gången antalet passagerare minskat...

  • Skrivet januari 10, 2019
  • 0
 • Föreslår nytt utbildningssystem för blivande förare

  Ett nytt förarutbildningssystem som är mer tillgängligt, tydligt och som inbjuder till utbildning, det är essensen i Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag som presenteras 17 december. Nu påbörjar man arbetet med förankring och regelutveckling. Översynen av förarutbildningssystemet för...

  • Skrivet december 17, 2018
  • 0
 • Tydliga krav ska få fler att använda bälte i buss

  För att det ska bli lika självklart att använda bälte i buss som i bil behövs tydligare regler. Att på samma sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara...

  • Skrivet december 13, 2018
  • 0
 • Inga tydliga samband mellan äldre förares sjukdomar och inblandning i olyckor

  Frågan om hälsokontroller för äldre bilförare behöver inte utredas vidare. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen i en forskningsrapport om äldre och risker i trafiken. Men myndigheten föreslår fortsatta studier om bilförare som har vissa diagnoser – i alla...

  • Skrivet december 11, 2018
  • 0
 • 24 personer omkom i oktobertrafiken på väg

  Under oktober månad i år omkom 24 personer och 1 499 skadades i vägtrafiken (173 svårt skadade och 1 326 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 november. Det är 4...

  • Skrivet november 16, 2018
  • 0
 • 21 personer omkom i septembertrafiken på väg

  Under september 2018 omkom 21 personer och 1 452 skadades (189 svårt skadade och 1 263 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 oktober 2018. Det är sex färre...

  • Skrivet oktober 16, 2018
  • 0
 • Öka användningen av bälte i buss

  Användningen av bälte i buss behöver bli bättre. Det visar en studie som VTI har tagit fram på uppdrag av Transportstyrelsen. Skillnaden är stor beroende på vilken bussresa det handlar om. Lägst bältesanvändning finns i regional linjetrafik...

  • Skrivet september 26, 2018
  • 0
 • Nya grepp för att nå Nollvisionen

  Transportstyrelsen tar till nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige, myndigheten ska granska hastighetsefterlevnaden på vissa sträckor i landet för att se i vilken omfattning vägarnas utformning hjälper trafikanterna att hålla den hastighet som är bestämd....

  • Skrivet september 5, 2018
  • 0
 • Fler incidenter med drönare 2017

  Under 2017 inträffade det 54 incidenter med drönare i luften. Det var en ökning jämfört med 2016, då Transportstyrelsen fick rapporter om 36 incidenter med drönare. Antalet allvarliga incidenter ligger dock kvar på samma nivå som tidigare,...

  • Skrivet augusti 22, 2018
  • 0
 • Färre dödsolyckor på sjön första halvåret 2018

  Från januari till och med juni i år omkom två personer i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Det är betydligt färre personer jämfört med samma period förra året, då 12 personer omkom. – Vi ser att antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor...

  • Skrivet juli 11, 2018
  • 0