Alla inlägg taggade "Utsäde"

  • EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

    Torkan 2018 fortsätter att skapa utmaningar för det svenska lantbruket. Inför våren 2019 saknas utsäde för stora arealer i viktiga växtslag. I somras fältbesiktigade Jordbruksverket därför drygt 8 000 hektar vårgrödor med strå och trindsäd och ansökte...

    • Skrivet januari 16, 2019
    • 0