Tobé (M) fick Europaparlamentet att agera för att stoppa dödsstraff för hbtq-personer i Uganda

Av på 24 oktober, 2019

Europaparlamentet har i dag i en gemensam resolution fördömt den allvarliga situationen för hbtq-personer i Uganda. Moderaternas Europaparlamentariker Tomas Tobé tog initiativ till resolutionen och har ansvarat för förhandlingarna. Det är nu avgörande att Ugandas regering inte inför dödsstraff för homosexuella handlingar.

Det är centralt att vi inte låter länder komma undan med att behandla hbtq-personer illa. Den hätska debatten och läget i Uganda är alarmerande. Därför har jag drivit på för att Europaparlamentet, genom ett gemensamt uttalande, tydligt fördömer situationen för hbtq-personer i Uganda. Det är nu avgörande att Ugandas regering inte inför dödsstraff för homosexuella handlingar, säger Tomas Tobé.  Det måste stå klart att fortsatt homofientligt agerande från regeringen i Uganda kommer mötas av konsekvenser från det internationella samfundet. I frågor om mänskliga rättigheter måste vi stå enade. Därför är det välkommet att vi säkrat en bred uppslutning i Europaparlamentet.         

Bakgrund

Situationen för hbtq-personer i Uganda har länge varit allvarlig. Nyligen har etik- och integritetsministern i Ugandas regering aviserat att en lagstiftning kan komma att införas, med dödsstraff för homosexuella handlingar. Lagen har gått under benämningen “kill the gays”. Samtidigt har presidenten skickat signaler om att det inte är aktuellt med en sådan lagstiftning.

Läget i Uganda är ändå alltjämt homofientligt och flera hbtq-personer har mördats under senare tid.

I resolutionen, som Europaparlamentet fattade beslut om i dag, slås det fast att utvecklingen kommer följas noga, att mänskliga rättigheter måste upprätthållas och att dödsstraff är oförenligt med detta. Det riktas också stark kritik mot all diskriminering på grund av sexuell läggning och betonas att all kriminalisering av homosexuella handlingar bör dras tillbaka. Även problemen i andra närliggande länder tas upp.

Politik | Världen
Örebronyheter

Källa Moderaterna i Europaparlamentet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in