Världen – Växande likgiltighet om tortyr bland svenskar

Av på 14 december, 2016
Utbildning i den internationella humanitära rätten är avgörande för att rädda liv i väpnade konflikter. Foto: ICRC.

Var tionde svensk accepterar att tortyr är en del av krig. Ny undersökning av Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Svenska Röda Korset visar en växande likgiltighet inför användningen av tortyr och civila dödsfall i väpnade konflikter.

Röda Korset anser svenska och internationella myndigheter måste skärpa kraven på utbildning i krigets lagar.

Det finns en klar skillnad mellan den folkliga opinionen å ena sidan och staternas och väpnade gruppers agerande å andra sidan. Brotten mot krigets lagar – direkta attacker mot civila, humanitära hjälparbetare och sjukvården – fortsätter.

Samtidigt visar undersökningen People on War, som omfattar 17 000 människor i 16 länder, tydligt att majoriteten anser att detta är fel och att civila, sjukvårdare, ambulanser och sjukhus har rätt till skydd.

Över två tredjedelar av de tillfrågade i krigsdrabbade länder såväl som de från permanenta medlemsländer i FN:s säkerhetsråd och Schweiz anser att det är betydelsefullt att sätta gränser för hur krigföring bedrivs.

Nästan hälften av de tillfrågade i konfliktdrabbade länder menar att Genèvekonventionerna hindrar krig från att förvärras. Men av undersökningen framkommer också att människor blir mer resignerade inför att civila dödas som en ofrånkomlig del av krig.

Denna undersökning är en tankeställare på flera sätt. Uppenbarligen har befolkningen i krigsdrabbade länder större tilltro till att krigets lagar faktiskt gör skillnad och behövs än dem som inte är i konflikt. Krigsdrabbade ser hjälpen komma fram och att skyddet också funkar, medan vi i Sverige genom media oftast får bilder och rapportering om det som inte fungerar, säger Cecilia Tengroth, folkrättsjurist i Svenska Röda Korset.

På frågan om en tillfångatagen kombattant kan torteras för att få fram viktig militär information svarade 48 procent av de tillfrågade internationellt nej. Detta ska jämföras med samma undersökning som gjordes 1999. Då svarade 66 procent nej vilket alltså är en förskjutning mot en hårdare hållning.

Mot bakgrund av att Sverige just nu återuppbygger ett invasionsförsvar är det av största vikt att utbildning i krigets lagar och övningar med folkrättsinslag sker regelbundet, säger Cecilia Tengroth.

Fakta:
Över 17 000 personer deltog i undersökningen som skedde från juni till september. Utöver tio länder som drabbats av krig ingick de fem permanenta staterna i FN: s säkerhetsråd (P5) och Schweiz. Svenska Röda Korset har genomfört en parallell enkätundersökning i Sverige där 1000 personer intervjuats.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in