​Elfordon ställer nya krav på underleverantörer

By on 25 mars, 2019
Jakten på lätta och mer effektiva elbilar skapar en stark efterfrågan på nya system för laddning och lagring av ström.

Fordonstillverkarnas omställning till eldrift påverkar redan många andra företag. De omedelbara effekterna syns bland företag som producerar komponenter till konventionella fordon, såsom transmission, avgas- och bränslesystem. Förutsättningarna förändras snabbt under de kommande fem åren, enligt rapporten Supplier Industry Outlook 2025 från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

– Vi noterar stora ekonomiska förväntningar och framtidshopp bland leverantörer av komponenter till batterier, sensorer och olika drivenheter för eldrift. En del redovisar redan mycket stark tillväxt med flerdubbla omsättningar, säger Martin Larsson, partner på Deloitte. Företag som tillverkar batterier, bränsleceller och uppkopplade lösningar lär se en ökad marknadstillväxt från dagens 5,5 miljarder euro till mer än 81 miljarder euro globalt. Jakten på lätta och mer effektiva elbilar med lång räckvidd skapar en mycket stark efterfrågan på nya system för laddning och lagring av ström. Allt detta lockar allt fler investerare.

Problemen i Europa är att flertalet leverantörer till fordonsindustrin har fokuserat sin primära verksamhet på traditionella komponenter, medan konkurrenter i Asien har kommit mycket längre inom olika batteriteknologier – mycket tack vare statligt stöd. I Europa står hoppet till privat riskkapital för att lyckas klara omställningen.

Rapporten identifierar möjliga scenarion med ett perspektiv fram till 2025. Inte minst poängteras vikten av nya strategiska samarbeten bland företagen och nya affärsmodeller för att lyckas. Konsumenterna kräver ny design och användarvänlighet vilket öppnar dörren för underleverantörer inom interiördesign och infotainment.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login