​Swedfund går in med 5 miljoner euro till små och medelstora företag i Östra Afrika

By on 24 maj, 2020

För att stödja små och medelstora företag i spåren av Covid-19 ökar nu den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund, likviditeten för dessa företag genom ett lån på 5 miljoner euro till Platcorp, ett finansinstitut som ger kredit till privatpersoner och små och medelstora företag, i Kenya, Uganda och Tanzania.

– Det är angeläget för oss som utvecklingsfinansiär att stärka företagens ekonomiska motståndskraft och skydda arbetstillfällen i utvecklingsländer. Platcorp-gruppen har en bred och effektiv plattform för tillgång till finansiering för små och medelstora företag i Östafrika, vilket gör det möjligt för oss att nå och stödja ännu fler företag, vilket är i linje med vårt uppdrag, säger Maria Håkansson, VD Swedfund.

Platcorp grundades 2003 i Kenya och utökades till Uganda 2004 och Tanzania 2008. Platcorp har en låneportfölj i de tre länderna på 160 miljoner dollar. År 2019 betalade Platcorp ut cirka 826 000 lån till sina kunder. Platcorp är en ledande leverantör av finansiering och utlåning till små och medelstora företag i Östra Afrika. Detta är det andra lånet från Swedfund till Platcorp. Det första lånet utfärdades 2018.

Med stöd från Swedfunds medel för Teknisk Assistans, TA-medel, har Platcorp vidareutvecklat sina hållbarhetsfunktioner, bland annat genom att införa ett koncerngemensamt miljö- och socialt ledningssystem.

Världen
Örebronyheter

Källa Swedfund

You must be logged in to post a comment Login