10 lodjur får fällas i licensjakten 2022

Av på 15 december, 2021
Bild: Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län, totalt får högst tio lodjur skjutas i länet under licensjakten i mars månad år 2022.

Fem lodjur får fällas i norra jaktområdet och fem lodjur får fällas i södra jaktområdet. Väg E18/E20 är gränsen mellan jaktområdena. Lodjursjakten startar den 1 mars och varar som längst till och med den 31 mars 2022.

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns 9,3 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar ungefär 56 lodjur. Lodjurspopulationen i Örebro län ligger därmed över den fastställda miniminivån på sju föryngringar, vilket motsvarar ungefär 42 lodjur. Med hänsyn till inventeringsresultat och regionala målsättningar bedömer Länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på 10 individer år 2022.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt, såväl som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 244 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in