117 miljoner kronor till länets kulturinstitutioner

By on 9 februari, 2024
Arkivbild

Region Örebro län delar ut nästan 117 miljoner kronor till länets kulturaktörer, inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen. Det är en ökning med drygt 3,5 miljoner kronor jämfört med förra året.

– Trots det mycket kärva ekonomiska läget har vi lyckats räkna upp anslaget till länets kulturinstitutioner. Det är viktigt dels för att institutionerna ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet, dels för att kunna stärka kulturområden i länet som är svaga, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Finansieringen inom kultursamverkansmodellen bygger på ett samarbete mellan Region Örebro län och staten. Av de totalt 116 962 000 kronorna är 48 945 000 kronor statliga och 68 017 000 kronor regionala.

Bland de aktörer som ryms inom kultursamverkan finns bland andra Länsmusiken Örebro, Stadra teater, Örebro läns museum och Örebro länsteater.

– När det gäller den sistnämnda, Örebro länsteater, har vi bedömt att det finns behov av ytterligare medel för att stärka dess ställning i länet så där har vi gjort en särskild satsning på 936 000 kronor vilket är glädjande, säger Jonas Sandström (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Den nu presenterade finansieringen har sin grund i den regionala kulturplanen där alla de utvalda aktörerna har utpekade mål och uppdrag.

– Alla de här aktörerna är viktiga för länets kulturella infrastruktur. De bidrar i stor utsträckning till att vi har ett rikt kulturliv i hela Örebro län, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Fakta: Så mycket får institutionerna (belopp i tusen kronor)

  • Länsteatern – 40 191
  • Stadra teater – 1 155
  • Länsmusiken – 24 174
  • Opera på skäret – 1 853
  • Arkivcentrum – 4 442
  • Örebro länsmuseum – 27 109
  • The Non-Existent Center – 1 415
  • Total fördelning regional främjandeverksamhet – 16 623   

Ekonomi/Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login