1177 Vårdguiden på telefon har mycket nöjda användare

By on 24 januari, 2017

1177 Vårdguiden på telefon kan alla ringa för att få kostnadsfri sjukvårdsrådgivning dygnet runt alla veckans dagar. Användarna ger tjänsten betyget ”mycket nöjd”, visar en ny undersökning baserad på ca 5 500 telefonintervjuer.

Särskilt högt skattas bemötandet och trovärdigheten i de råd och rekommendationer som sjuksköterskorna ger. Även tiden som sjuksköterskan lägger för att besvara frågeställningen får högt betyg.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen. Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning men alla ingår i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt.

1177 Vårdguiden på telefon är en unik tjänst inom vården med nära en halv miljon samtal i månaden. Det är mycket glädjande att användarna värderar kompetensen hos sjuksköterskorna och trovärdigheten i råden så högt. Det något lägre betyget för kötid har vi förståelse för och ser det som ett fortsatt viktigt prioriteringsområde. Därför ser vi över förutsättningarna för nationell samverkan – en gemensam kö för de olika landstingen och regionerna, vilket kan bidra till ökad effektivitet och därmed kortare kötider, säger Elisabeth Kvilén Eriksson, förvaltningsledare för 1177 Vårdguiden på telefon.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Mer om undersökningen
1177 Vårdguiden på telefon lät undersökningsföretaget Markör genomföra undersökningen under hösten 2016. Den avslutades den 16 december. Resultatet är baserat på ca 5 500 telefonintervjuer.
Undersökningen bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) modell Nöjd kund-index, NKI, för att utvärdera 1177 Vårdguiden på telefon. Resultatet uppvisar ett NKI på 83, vilket kan jämföras med föregående mätning 2014 då värdet NKI 84 uppmättes. Det betyder att 1177 Vårdguidens användare återigen har gett tjänsten ett högt betyg, med god marginal över gränsen som SCB definierar som ”mycket nöjd”, som ligger vid NKI 74. Gränsen för ”nöjd” går vid NKI 55.

You must be logged in to post a comment Login