20% lägre koldioxidutsläpp om alla körde elbil

By on 3 oktober, 2018
Arkivbild.

Om alla Sveriges bilister bytte till elbil, så skulle elförbrukningen öka med 7% samtidigt som Sveriges totala koldioxidutsläpp skulle minska med 20%. “Sveriges energisystem skulle utan större problem kunna klara av en sådan omställning”, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

I Sverige rullar i dagsläget 5 miljoner bilar och av dessa är bara 1% laddhybrider eller elbilar. Enligt en ny beräkning som Kundkraft gjort så skulle Sveriges samtliga bilar förbruka 12,5 TWh*, om alla bilar var elbilar som kördes lika mycket som idag. Det innebär att Sveriges elförbrukning isåfall skulle öka med 7% per år.

– Eftersom Sverige exporterar mer el än vad alla elbilar skulle förbruka, så skulle Sveriges energisystem absolut kunna hantera en sådan omställning. Men självklart skulle det krävas en del investeringar på lokal nivå för att bygga ut ett nätverk av laddstolpar, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft. 

Normalt exporterar Sverige mer el till våra grannländer än vad som importeras. Förra året nettoexporterade Sverige exempelvis 19 TWh.

20% lägre koldioxidutsläpp
Sveriges koldioxidutsläpp skulle samtidigt minska med 20% om vi bara körde elbil. Sveriges personbilar släpper ut ca 10,6 tusen ton koldioxid varje år, och eftersom all el som produceras i Sverige är fossilfri så skulle koldioxid-utsläppen bli obefintliga.

– Om alla i Sverige bytte till elbil imorgon, så skulle Sverige vara klara med EU:s klimatmål för 2030 redan nu, menar Anders.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft har valt att genomföra upphandling av el till medlemmarna från enbart förnybara energikällor. – Genom att välja el från förnyelsebara energikällor bidrar Kundkrafts medlemmar till utveckling och utbyggnad av mer hållbara sätt att producera el. Det förbereder oss för en framtid som är mindre beroende av olja, berättar Anders.

– Kundkrafts medlemmar har det senaste året sparat i snitt 3600 kr jämfört med om de varit inaktiva och haft anvisningsavtal** och bidrar samtidigt till en “grönare värld”, säger Anders

_____________________________

*Hur har vi räknat?:
Personbilar i Sverige: 5 045 758 (enligt SCB). Genomsnittlig körsträcka: 1 218 mil (enligt SCB). Bränsleåtgång för en elbil: ca 1,25-2 kWh/mil (enligt Mestmotor). I beräkningen antar vi 2 kWh/mil.
Antal bilar * körsträcka * bränsleåtgång = ~12,5 TWh.

**Snittpriset på Kundkrafts medlemmars avtal, jämfört med snittpris på anvisningsavtal enligt Energimarknadsinspektionen perioden 15/8 2017 -15/8 2018, om förbrukning 15000 kWh/år.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login