21 december presenteras vinnaren i Örebro kommuns Byggnadspris 2021

Av på 16 december, 2021
Teaterplan, Kulturkvarteret, Fisktärnan 1 och Sidensvansen 7.
Foto: Örebro kommun.

Tisdag 21 December 2021 kl. 11.30 presenteras det vinnande projektet som får Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

För att minimera risken för smittspridning kommer deltagandet begränsas till en mindre grupp.

Vid ceremonin kommer representanter från byggherre och arkitektkontor för det vinnande projektet, Byggnadsnämndens ordförande, stadsarkitekt och stadsantikvarie att medverka.

De nominerade projekten till Örebro kommuns Byggnadspris 2021 är:

…………….

Teaterplan

Torgplats och ny teaterentré. Ett av stadens bortglömda finrum har förädlats till ett vardagsrum med plats för många; barn, vuxna, teaterbesökare, busstrafikanter. Det har blivit en vacker plats både dag och natt som på en liten yta ger utrymme för att umgås, leka, vänta och vila. Och Örebro Teater har fått en attraktiv entré tillgänglig för alla.

Beställare: Örebro kommun.
Arkitekt: Örebro kommun (torg).
Arkitektur och Byggnadsvård (teaterentrén)

….

Kulturkvarteret

Bibliotek, kulturskola, scener och ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall. I Kulturkvarteret, Örebros nya mötesplats och kulturella nav, finns tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker. Den nya byggnaden knyter ihop dem både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Fasaden reflekterar vattnet och husen intill. På insidan omsluts besökaren av det varma träet. Den nya byggnadens och det ombyggda Riksbankshusets starka arkitektur gör platsen och staden upplevelsemässigt rikare.

Beställare: Örebroporten.
Arkitekt: Wingårdhs (nybyggnad), White (ombyggnad).

….

Fisktärnan 1

Radhus, Norra Ormesta. Ett radhusprojekt som är ett fint exempel på god vardagsarkitektur. Modernt men ändå anpassat till områdets lantliga karaktär. Robusta material och fina detaljer som ger en känsla av kvalitet och trivsel. En upprepning av några få husvolymer, men upplevs ändå som ett varierat kvarter som ger karaktär till stadsdelen.

Beställare: Innobo och Industritornet.
Arkitekt: Sweco Architects.

….

Sidensvansen 7

Hyreshus, Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan. Ett omsorgsfullt gestaltat hyreshus som är ett lyckat tillägg tätt intill befintliga byggnader. En förtätning som bidrar med många bostäder och ger liv till gatorna omkring. Variationen i material och volymer gör att den höga och kompakta byggnadens skala bryts ner och att det finns ett släktskap med huset intill. 

Beställare: Behrn Fastigheter.
Arkitekt: PE Projektengagemang.

Nöje | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in