3,3 gånger fler arbetslösa än jobbtillfällen

By on 26 augusti, 2022
Arkivbild

3,3 gånger fler arbetslösa än jobbtillfällen i Örebro län, i Örebro län uppgick matchningsgapet till hela 3,3 arbetslösa per ledigt jobb under det andra kvartalet 2022.

Det visar en ny kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Främst är det långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Jobben är centrala för ekonomi och integration, frågan borde få större utrymme i debatten inför valet. Det är viktigt för både samhället och individen att vi satsar mer på att minska gapet mellan arbetslösa och de företag som lider av kompetensbrist, särskilt i osäkra tider med hög inflation, säger Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

Antalet arbetslösa i hela Sverige uppgick till 483 200 personer under det andra kvartalet 2022, medan antalet lediga jobb var 192 056 – det visar statistik från SCB. Det betyder att det fanns drygt 2,5 gånger så många arbetslösa som jobbtillfällen. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet på riksnivå var 2,4.

I Örebro län var 16 300 personer arbetslösa under andra kvartalet medan antalet jobb var 4 996, vilket ger ett matchningsgap på 3,3 i länet – större än rikssnittet. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal, då matchningsgapet i länet var 2,5. Sett till hela landet så är läget svårast i Södermanland – där gick det 5,7 gånger så många arbetslösa på varje jobbtillfälle under det andra kvartalet. Västerbotten hade det lägsta matchningsgapet, med 1,3 arbetslösa per ledigt jobb.

– Problemet är sällan att det inte finns kompetens, utan oftast att matchningen mellan företag och individer brister. Det kan bero på flera saker, som att företag inte vet var eller hur de ska leta eller att arbetssökande inte kan förmedla sina kompetenser tillräckligt väl, säger Lena Molin.

Matchningsgapet är en kartläggning från Manpower Matchning, som syftar till att uppmärksamma gapet mellan arbetslösa och företagen som lider av kompetensbrist. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2022 så uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Manpowergroup
Om statistiken
Statistiken är hämtad från Statistiska Centralbyråns (SCB) data Aggregerad matchning (M1) Lediga jobb och arbetslösa efter region som redovisas kvartalsvis. Statistiken bygger på SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser (KV) respektive Arbetskraftsundersökningarna (AKU). För mer information om respektive undersökning, se www.scb.se/kv och www.scb.se/aku. Med definitionen arbetslösa avses personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Med definitionen lediga jobb avses pågående rekryteringar på företaget/arbetsstället vid referenstidpunkten.
Om undersökningen Talent Shortage
ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder. I Sverige har 1 000 intervjuer genomförts.

You must be logged in to post a comment Login