37 skolor i Örebro län får bidrag till läxhjälp

By on 18 juni, 2017

Skolornas intresse för att erbjuda eleverna läxhjälp ökar. I år betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det är en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året. Bidraget möjliggör läxhjälp till totalt 460 000 elever. En lista med alla kommuner, fristående skolor och organisationer som får bidrag finns bifogad.

– Det är glädjande att så många skolor vill erbjuda eleverna läxhjälp. Det har betydelse inte minst för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Ökning från förra året
Förra året betalade Skolverket ut totalt 334 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det var 2 632 skolor som fick del av bidraget och nästan 319 500 elever deltog. I år har beloppet ökat till över 363 miljoner och antalet skolor till 3 092. Omkring 460 500 elever kan få läxhjälp med stöd av bidraget.

Ändrade regler
Regeringen ändrade tidigare i år reglerna för statsbidraget. Den personal som ger hjälp med läxor eller annat skolarbete behöver inte längre vara behöriga lärare. Det är kommunen eller de ansvariga för den fristående skolan som bestämmer vem inom den egna organisation som är lämplig att ge läxhjälp.

– Det är viktigt att rektorer och ansvariga för skolorna lokalt ser till att de som ger läxhjälp har relevant kompetens. Skolorna behöver också tänka igenom hur man arbetar med läxor. Läxhjälpen ska inte ersätta det stöd som elever har rätt till i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed.

Bidrag till organisationer
Skolverket betalar också ut 20 miljoner kronor till ideella organisationer som erbjuder läxhjälp. Även det bidraget har ökat jämfört med förra året då 14 miljoner betalades ut. Nytt för i år är att ideella organisationer kan få bidrag för att bedriva läxhjälp för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

01 Brunnsskolan 367 70 35 000
02 Västra Engelbrektsskolan F-6 250 68 34 000
03 Engelbrektsskolan 840 325 162 500
04 Hovstaskolan 4-6 178 72 36 000
05 Garphyttans skola 161 74 37 000
06 Ervalla skola 85 40 20 000
07 Ölmbrotorps skola 80 40 20 000
08 Mosjö skola 110 70 35 000
09 Eklundaskolan 140 90 45 000
10 Mariebergsskolan 210 140 70 000
11 Lillåns Södra skola 138 108 54 000
12 Adolfsbergsskolan 7-9 450 370 185 000
13        
14 Askers skola  30 30 15 000
15 Stora Mellösa skola 75 75 37 500
16 Rostaskolan 3-6 280 296 148 000
18 Adolfsbergsskolan F-6 150 160 80 000
19 Norrbyskolan 350 400 200 000
20 Sveaskolan 154 180 90 000
21 Sörbyskolan 150 180 90 000
22 Västra Engelbrektsskolan 7-9 110 136 68 000
23 Wallerska skolan 50 64 32 000
24 Almbro skola 130 180 90 000
25 Olaus Petriskolan 7-9 235 345 172 500
26 Lundbyskolan 234 373 186 500
27 Sörbyängsskolan 124 216 108 000
28 Almby skola 4-6 197 360 180 000
29 Almby skola F-3 375 720 360 000
30 Almby skola 7-9 340 680 340 000
31 Olaus Petriskolan F-6 250 510 255 000
32 Navet 159 355 177 500
33 Brickebackens skola 200 500 250 000
34 Vintrosa skola 50 175 87 500
35 Latorps skola 20 75 37 500
36 Mellringeskolan F-6 50 256 125 000
37 Mellringeskolan 7-9 75 384 187 500

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login