6 av 10 vill bli självförsörjande på solenergi

By on 2 juni, 2022

Den svenska energidebatten är hetare än någonsin. Stigande elpriser, ökad kapacitetsbrist och en pågående elektrifiering av samhället är några exempel som visar att behovet av förnybar energi ökar. Nu efterfrågar nära hälften av svenskarna större politiska satsningar på solenergi och en stor majoritet vill vara helt självförsörjande på solenergi, det visar en ny rapport från Svea Solar.

Intresset för solenergi i Sverige är stort och antalet installerade solcellsanläggningar ökar för varje år, men trots det ökade intresset står solenergi i dag för endast en procent av den totala energimixen. Svea Solar har tillsammans med Novus kartlagt svenskarnas inställning till solenergi där resultatet, tillsammans med enkätsvar från flera riksdagspartier, nu presenteras i den nya Solenergirapporten 2022 “Svenskarnas inställning till solenergi”. 

– Vi lever i en allt osäkrare omvärld, och en tydlig effekt blir då att fler vill trygga sin egen energiförsörjning. Att bli mer självförsörjande på el genom solpaneler är självklart bra för klimatet, men också en försäkring när chockhöjningar av elpriset blir allt vanligare. Solenergi måste stå för betydligt större andel av energimixen i Sverige och här har politiker, myndigheter och näringsliv en avgörande roll i hur snabbt omställningen kan gå. Vår ambition är att så snabbt som möjligt eliminera fossil energi och göra fler självförsörjande på ren energi, säger Erik Martinson, VD och medgrundare Svea Solar.

En majoritet vill installera solpaneler på sin fastighet 

Undersökningen visar att allt fler svenskar vill installera solpaneler på sin fastighet, där 6 av 10 uppger att de vill installera solpaneler i framtiden. Störst intresse finns det hos personer som bor i, eller i närheten av, storstäder. Vidare uppger nästan var tredje person att de vill installera solpaneler inom en treårsperiod. 

 Solenergirapporten 2022 visar att: 

  • En stor majoritet, 61 procent, vill vara helt självförsörjande på solenergi
  • Nästan varannan person, 47 procent, anser att sänkt skatt på egenproducerad el är bästa lösningen för att öka solenergi i Sverige
  • Nästan hälften, 45 procent, av svenskarna vill se större politiska satsningar på solenergi

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Svea Solar. Syftet är att ta reda på den svenska allmänhetens inställning till solenergi. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel med respondenter 18 år och äldre. Totalt gjordes 1002 intervjuer med allmänheten. Undersökningen genomfördes 17-23 februari under 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svea Solar

You must be logged in to post a comment Login