65% av svenskarna tycker långt hår är kvinnligt

By on 6 december, 2022
Foto: Octean AB

Listan på kvinnliga karaktärsdrag kan göras lång. Många av dem lever kvar från decennier tillbaka. I undersökningen Sveriges största hårtest 2022, gjord av tillskottet Original Silicea, har 738 svenskar svarat på frågan ”tycker du att långt hår är kvinnligt”. 65 procent av deltagarna instämde i påståendet.

Pojkar och män med långt svallande hår, kvinnor med korta frisyrer – inget av det är något som förvånar oss i dagens samhälle. Det är lika självklart som vackert, och sammanfattar att kvinnligt och manligt inte borde sitta i håret. Men ändå menar 65 procent att långt hår är kvinnligt, det visar resultatet i Sveriges största hårtest 2022.

– Genom historien, och i många kulturer, har långt hår varit ett kvinnligt attribut. En norm som uppenbarligen lever kvar hos vissa, säger Hanna Magnusson, VD på Octean med varumärket Original Silicea.

Men att långt hår är kvinnligt, som frågan ställdes i undersökningen, ska inte förväxlas med att kvinnligheten sitter i håret. Det är två helt olika saker.

– Långt eller kort, kvinnligt eller manligt – vi anser att allt hår är vackert när det mår bra! säger Hanna.

I Sveriges största hårtest 2022 har Original Silicea ställt frågor till svenskarna kring hur man upplever sitt hår. Resultatet visar att håret är avgörande vid första intrycket, och att både välmående och självkänsla är starkt förknippat med hur håret mår och ser ut. Med andra ord, mår håret bra, så mår vi också bra. Det är därför som Original Silicea vill ge håret rätt näring inifrån.

Utdrag ur undersökningen Sveriges största hårtest 2022

”Jag tycker långt hår är kvinnligt.” (738 respondenter)

 • 65% Instämmer
 • 35% Instämmer inte

”Det är viktigt för mig att ha vackert och välmående hår för att andra ska se det.” (738 respondenter)

 • 75% Instämmer
 • 25% Instämmer inte

”Det är viktigt för mig att ha ett vackert och välmående hår för att andra ska tycka att jag är attraktiv.” (738 respondenter)

 • 56% Instämmer
 • 44% Instämmer inte

”Jag har bättre välmående och självkänsla om jag känner att mitt hår mår bra.”(738 respondenter)

 • 96% Instämmer
 • 4% Instämmer inte

”Jag lägger inte upp bilder på mig själv på sociala medier där jag tycker att jag är ful i håret.” (934 st respondenter)

 • 77% Stämmer
 • 15% Stämmer inte
 • 7% Vet inte

”Jag har i efterhand tagit bort en bild, eller en bild som jag är taggad i, från sociala medier för att jag tyckte att jag var ful i håret.” (respondenter 934 st)

 • 42% Stämmer
 • 43% Stämmer inte
 • 15% Vet inte

Hur viktigt är håret för att du ska känna dig vacker? (respondenter 934 st)

 • 72% Jätteviktigt
 • 24% Ganska viktigt
 • 3% Viktigt
 • 0,6% Inte så viktigt
 • 0% Inte viktigt alls

Är håret avgörande vid ett första intryck? (respondenter 5095 st)

 • Ja – 95% (4851)
 • Nej – 5% (243)

Om Sveriges största Hårtest

I Sveriges största hårtest inkom ett urval har 934 personer deltagit. Original Silicea sökte efter personer som ville ha ett starkt, vackert och välmående hår. Totalt ansökte 5094 personer under hösten 2021 och av dessa valdes sedan 934 personer ut. Visst bortfall av deltagare har skett under enkät två och tre. Deltagarna fick ta Original Silicea kapslar i tre månader med start i januari 2022 och svara på frågor kring sitt hår. Syftet med testet var att samla in kunskap om hårets betydelse och mående, men också öka kännedomen om att ge kroppen rätt näring inifrån för ett välmående hår. Deltagarna i Sveriges Största Hårtest är boende över hela Sverige (storstad, tätort och landsbygd) med en ålder mellan 18-88 år. Läs mer om undersökningen på sverigesstorstahartetst.se

Sverige
Örebronyheter

Källa: Octean

You must be logged in to post a comment Login