85% av svenskarna känner att de inte duger

Av på 17 oktober, 2018

85% av svenskarna känner att de inte duger – Ny undersökning kartlägger känslan av otillräcklighet hos svenskarna. Är du kvinna? Känner du att du duger? Om ja, grattis du är en av få! Närmare nio av tio kvinnor i Sverige känner någon gång att de inte duger. Det visar en ny SIFO-undersökning från Sveriges största hälsotidning och sajt MåBra.

Psykisk ohälsa är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Vissa begrepp och känslor är svårare att förklara och ta på än andra, däribland är känslan av otillräcklighet. I sin nya kampanj #jagduger uppmärksammar MåBra känslan och undersöker hur vanlig den är, varifrån den kommer och vad det går att göra åt den.

Känslan av att inte duga kan nog de flesta känna igen sig i. Och den bidrar till att öka våra stressnivåer. Därför ser vi kampanjen #jagduger som en naturlig förlängning av vår senaste kampanj #dendoldastressen. Den fick ett enormt genomslag. Jag och mina kolleger på MåBra fick ta emot mängder av gripande berättelser från stressade kvinnor runt om i landet. Det vittnar om att det finns ett behov av att lyfta den här typen av frågor, säger Liselotte Stålberg, chefredaktör på MåBra.

Under hösten kommer MåBra både i print och på sajten mabra.com/jagduger uppmärksamma det här ämnet genom artiklar, intervjuer samt ge råd och tips för hur man kan komma till bukt med känslor av otillräcklighet. MåBras profiler Malin Wollin och Laila Högfeldt medverkar i kampanjen.


Slutsatser från MåBras SIFO undersökning

Många svenskar känner att de inte duger
85% av alla svenskar känner att de någon gång inte duger. Det är fler kvinnor (88 %) än män (81%) som känner sig otillräckliga, alltifrån mer sällan än någon gång per år till flera gånger i veckan och/eller dagligen. Där nio av tio upplever att de påverkas av den här känslan på olika sätt, där en begränsning i vardagen är den vanligaste (71 %). Fler kvinnor (18%) än män (12%) uppger att känslan begränsar dem mycket. Kvinnor upplever också ett större missnöje kopplat till sitt utseende och intelligens än vad män uppger att de är.Även yngre (19%) uppger i högre grad än äldre att känslan av att inte duga begränsar dem mycket.

Vad är orsaken till känslan av otillräcklighet
Den vanligaste orsaken till att man inte känner att man duger är vikten (28%) följt av träningsvanor (27%), kroppsformen (27%), social kompetens (27%) och arbetssituationen (26%). Vad man inte är nöjd med förändras även med åldern. Där 18–39-åringarna är mest missnöjda med sin kroppsform, 40–59-åringarna oroar sig för att inte räcka till i jobbsituationer och 60–79-åringarna känner en otillräcklighet kopplat till sin ålder.

Tydliga skillnader på reaktioner, mellan åldrarna
Den vanligaste reaktionen på otillräcklighetskänslor är nedstämdhet (68%). Att klanka ner på sig själv, bli ledsen, stressad och irriterad på sig själv är andra vanliga reaktioner. Äldre känner sig mer tillfreds med sig själva än yngre.

Äldre och gift? Störst sannolikhet att du är nöjd med dig själv
Högst andel som uppger att de aldrig känner känslan av att inte duga finns bland personer i åldern 60–79 år (21%). Personer som är gifta (17%) svarar i högre grad än övriga att de aldrig känner att de inte duger. De yngre (18–39 år) är den åldersgrupp där flest personer (90 %) känner att de någon gång inte duger.

Olika orosområden beroende på var i landet du bor
I storstadsområdena är man mer benägen att känna otillräcklighet inom områden som rör ens sociala status. Storstadsbor uppger i högre grad att de inte duger kring sin sociala kompetens, sin arbetssituation och hur framgångsrik man är. Personer som bor på mindre ort (färre än 3000 invånare) är mer benägna att uppleva känslor av otillräcklighet inom föräldraskap. De som är bosatta i mellanstora städer, upplever oftare otillräcklighetskänslor som rör både kroppsform och ens familjesituation.

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget SIFO, på uppdrag av MåBra i samarbete med psykologen Liria Ortiz. Under perioden 14–20 juni. 1002 personer mellan 18 och 79 år, boende i Sverige, har intervjuats om sina känslor av att inte duga. Undersökningen är en del av MåBras kampanj #jagduger som syftar till att öka medvetenheten kring detta folkhälsoproblem inom psykisk ohälsa.   

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in