93 590 fler hundar i Sverige under pandemin

By on 14 juni, 2022

Antalet hundar i Sverige har ökat under pandemin. Under 2021 fanns 93 590 fler hundar i riket jämfört med 2019 – en ökning med 8 procent på två år. Det visar statistik från Jordbruksverket som sammanställts av branschorganisationen Svensk Djursjukvård.

– Det är fantastiskt att fler ser värdet i att skaffa husdjur. Samtidigt innebär det en ökad belastning på djursjukvården, som redan före pandemin led av stor brist på legitimerad personal, säger Emma Terander, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

Landets hundar har blivit fler under pandemin, från 947 733 hundar under 2019 till 1 041 323 hundar under 2021. Det innebär en ökning med 93 590 hundar – eller 10 procent – på två år, enligt statistik från Jordbruksverket som sammanställts av Svensk Djursjukvård.

– Om Sveriges djur ska fortsätta må bra måste djursjukvården få rätt förutsättningar att leverera en vård i världsklass. För att långsiktigt säkra djurvälfärden behöver vi utbilda fler veterinärer och djursjukskötare, säger Emma Terander.

45 procent av Svensk Djursjukvårds medlemsföretag upplevde ett ökat antal patienter under 2021. Samtidigt råder det brist på veterinärer i hela landet. Inför 2022 uppskattade medlemsföretagen att de behöver rekrytera totalt 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare.

Hösten 2021 meddelade regeringen att SLU får extra anslag för att öka antalet utbildningsplatser på djursjukvårdsutbildningarna. Det kommer att innebära en ökning med ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen, enligt SLU.

– Regeringens satsning på fler utbildningsplatser är väldigt välkommen, men den kommer bara täcka en bråkdel av branschens rekryteringsbehov. Redan före pandemin var behovet av legitimerad personal varje år fyra gånger högre än antalet examinerade. Nu behöver regeringen skapa ännu fler utbildningsplatser på fler orter, säger Emma Terander.

Topplista – Här har hundarna ökat mest under pandemin

1. Stockholms län    15%
2. Gotland                12%
3. Uppsala län          12%

Fem fakta om djursjukvården

1. Rekryteringsbehovet är stort. Svensk Djursjukvårds medlemsföretag uppskattade inför 2022 rekryteringsbehovet till 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare på utökad nivå (nivå 2 och 3).
 
2. 2021 utfärdades 250 veterinärlegitimationer i Sverige. Av dem var det 58 procent som genomfört sin utbildning i ett annat land.
 
3. Veterinär- och djursjukskötarutbildningen erbjuds enbart på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala och söktrycket är högt. Inför terminsstart hösten 2021 var det 16 sökande per plats till veterinärutbildningen och 22 sökande per plats till djursjukskötarutbildningen.

4. Hösten 2021 aviserade regeringen att SLU får extra anslag för att bygga ut utbildningen av veterinärer och djursjukskötare. Satsningen motsvarar ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen enligt tidigare uttalanden från SLU.

5. Under 2020 och 2021 har djursjukvårdens patienter blivit fler, eftersom många skaffade husdjur under coronapandemin. Mellan 2019 och 2021 ökade antalet hundar i Sverige med 10 procent, motsvarande 93 590 hundar.

Tabell – Så många fler har hundarna blivit, per län

Län  Ökning antal 2019–2021 Ökning procent 2019–2021
Stockholms län 19 278 15%
Gotland 865 12%
Uppsala län 3 846 11%
Västra Götaland 14 050 10%
Halland 3 411 10%
Södermanland 3 009 10%
Värmland 3 103 10%
Skåne 13 656 10%
Östergötland 3 695 10%
Örebro län 2 660 9%
Västerbotten 3 073 9%
Kronoberg 2 060 9%
Dalarna 3 195 9%
Kalmar län 2 623 9%
Blekinge 1 636 8%
Jönköpings län 2 893 8%
Västmanland 2 112 8%
Norrbotten 2 973 8%
Västernorrland 2 329 8%
Jämtland 1 798 8%
Gävleborg 1 325 4%
Riket 93 590 10%

Om Svensk Djursjukvård
Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens bransch- och arbetsgivarorganisation och en del av Gröna arbetsgivare.

Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Våra medlemsföretag har tillsammans 4 500 anställda inom svensk djursjukvård. Under 2021 tog företagen emot 1,45 miljoner patientbesök och omsatte drygt 4,1 miljarder kronor.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Gröna arbetsgivare

You must be logged in to post a comment Login