AI-intervjuroboten Tengai blir eget bolag

Av på 12 juli, 2019

Nu blir den sociala intervjuroboten Tengai, utvecklad av rekryterings- och bemanningsföretaget TNG, ett eget bolag under namnet Tengai AB. Syftet med satsningen är att möta marknadens ökande efterfrågan och fullt ut fokusera internationellt.

Världens första AI-intervjurobot har de senaste månaderna rönt en hel del uppmärksamhet i media, och intresset för HR-tech-verktyget hos företag och organisationer över hela världen ökar.

Nyligen lanserade Tengai sin första produkt på den svenska marknaden – en inhouse-tjänst hos rekryterings- och bemanningsföretaget TNG. Samtidigt fortsätter den tekniska utvecklingen, och de internationella kundförfrågningarna ökar. För att möta behovet väljer nu TNG att knoppa av verksamheten och bilda det separata bolaget Tengai AB.

Bidrar till fördomsfri rekryteringsprocess
Tengai utvecklades ursprungligen av en grupp anställda på TNG:s innovationslabbTNGx. Visionen var att kombinera företagets 15-åriga erfarenhet av fördomsfri rekrytering i en mångfalds- och inkluderingsmjukvara och samtidigt skapa en mer fördomsfri intervjuprocess och rättvis kandidatupplevelse

I samarbete med Furhat Robotics och deras robotplattform började Tengai utvecklas. Idag kan AI-roboten assistera HR-specialister och rekryterande chefer att se bortom sina fördomar och därmed fatta bättre och mer datadrivna rekryteringsbeslut. Något som bidrar till ökad mångfald i organisationen.

”Naturligt steg i bolagets tillväxt”
I maj 2019 lanserades den första helt automatiserade produkten för in house-bruk hos TNG, och flera kunder har redan anmält sitt intresse. Nästa steg i produktutvecklingen är en fristående intervjurobot för den svenska marknaden i höst, följt av lansering av en engelsktalande robot i början av 2020.

Enligt Mats Edlund, delägare i Key People Group och Tengai AB, är denna avknoppning ett naturligt steg i bolagets tillväxt:

– Eftersom Tengai huvudsakligen är ett teknikbolag inom HR och rekrytering behöver företaget också vara en separat juridisk enhet med en ledning och styrelse som kan skapa de rätta förutsättningarna för att växa internationellt, samt säkra den externa finansiering som krävs för att göra det, säger Mats Edlund.

VD på Tengai AB blir Elin Öberg Mårtenzon från TNG:
– Genom att göra Tengai till ett eget bolag kan vi nu självständigt bygga en organisation som kan leva upp till de internationella förfrågningar vi får, samtidigt som vi kan fortsätta att bygga produkten och utveckla tekniken. Eftersom ett av våra viktigaste kundsegment också är den internationella HR- och rekryteringsbranschen är det viktigt att vi förtydligar att Tengai drivs som ett fristående HR-techföretag, säger Elin Öberg Mårtenzon.

Om Tengai – världens första sociala intervjurobot
Den sociala, fysiska och helt automatiserade AI-roboten Tengai utvecklades ursprungligen av en grupp anställda på TNG:s innovationslabb TNGx i samarbete med Furhat Robotics och deras robotplattform. Visionen var att integrera rekryterings- och bemanningsföretagets 15-åriga erfarenhet av fördomsfri rekrytering i en mångfalds- och inkluderingsmjukvara i syfte att skapa en mer fördomsfri intervjuprocess.

Intervjuroboten och rekryteringsverktyget Tengai genomför kompetensbaserade blindintervjuer, där hon bedömer soft skills, personlighetsdrag och i realtid producerar intervjuprotokoll. Det ger chefer och HR-specialister ett objektivt och faktabaserat beslutsunderlag att använda under olika faser av rekryteringsprocessen, samtidigt som de kan erbjuda jobbsökare en mer ärlig och rättvis kandidatupplevelse då Tengai ställer samma frågor till alla och inte tar hänsyn till ålder, kön, bakgrund eller utseende.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in