Aids är inte över – miljoner människor får inte den behandling de behöver

Av på 26 november, 2013

Kampen mot hiv/aids har hyllats som en av de mest framgångsrika folkhälsoinsatserna i mänsklighetens historia. Men inför Världsaidsdagen den 1 december vill Läkare Utan Gränser påminna om de miljontals människor som fortfarande inte får den behandling de behöver.

Därför startar vi en kampanj med titeln ”Se det vi ser” för att genom sju korta filmer visa att kampen mot hiv/aids är långt ifrån vunnen. Genom att skildra den verklighet som våra patienter och medarbetare möter vill vi bidra till att öppna omvärldens ögon för hur hiv drabbar idag. Kampanjen finns på http://see.lakareutangranser.se

-Tack vare effektiv behandling är det numera ytterst få människor som dör i aids i vår del av världen men i fattiga länder skördar sjukdomen fortfarande 4000 människoliv varje dag, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

Engagemanget hos givare verkar avta
Det finns oroande tecken på att engagemanget avtar hos internationella givare när det gäller att bekämpa hiv/aids. Nästa vecka hålls ett påfyllnadsmöte i USA för Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria, världens främsta finanseringsfond för att bekämpa de tre sjukdomarna.

Läkare Utan Gränser är oroade över att givare inte kommer att uppnå minimimålet på15 miljarder USD (ca 98,7 miljarder SEK) som fonden har satt. Detta skulle innebära ett stort bakslag för de framsteg som hittills gjorts. Det skulle betyda att de människor som inte gynnats av ökad tillgång till behandling idag kommer att ha ännu sämre chanser att få behandling i framtiden.

I många andra länder där Läkare Utan Gränser arbetar – som Kongo-Kinshasa, Guinea, Centralafrikanska republiken, Nigeria, Sydsudan och Burma – är snabb behandling utom räckhåll för de flesta som behöver den. Detta trots att dessa länder anses ha låg förekomst av hiv.

-I Kinshasa är situationen extrem. Ofta kommer människor till vårt sjukhus när de redan är allvarligt sjuka och har fullt utvecklad aids. För många är det för sent och de dör bokstavligen på vår tröskel. En fjärdedel överlever inte och 39 procent av dödsfallen inträffar inom 48 timmar, säger Maria Machako, läkare på Läkare Utan Gränsers hivsjukhus i Kongo-Kinshasa.

Kvinnor och barn med hiv ignoreras
De mest optimistiska uppskattningarna säger att färre än 30 procent av de 243 000 personer som är berättigade till antiretroviral behandling i Kongo-Kinshasa idag har tillgång till den.

Idag är aids fortfarande den främsta dödsorsaken bland unga kvinnor i fertil ålder – inte bara i Afrika söder om Sahara utan även globalt. Tre av fyra gravida kvinnor med hiv får inte behandling. I Guinea har mindre än hälften av hivpositiva gravida kvinnor tillgång till antiretrovirala läkemedel som behövs för att minimera risken att de överför viruset till sina barn. Färre än en femtedel av de barn i landet som behöver behandling har tillgång till den.

Lesotho har världens tredje högsta mödradödlighet. Femtioåtta procent av dödsfallen bland mödrar är en följd av aids. Samtidigt sjunker andelen gravida kvinnor som har tillgång till behandling. Med lägre behandlingstäckning kommer det att bli mycket svårt att få ner mödradödligheten.

Vägen framåt
För att epidemin ska övervinnas måste de effektiva strategier som finns införas på många fler platser. Människor måste diagnostiseras tidigare än i dag så att de kan påbörja behandling långt innan de blir svårt sjuka. För att detta ska vara möjligt måste vården komma närmare patienten.

Ett annat sätt är bildandet av patientgrupper där patienterna turas om att hämta läkemedel till gruppen från kliniken. Att all vård och behandling är kostnadsfri är också avgörande för att lyckas. Lika viktigt är att gravida kvinnor med hiv får behandling för att förebygga att viruset överförs till deras barn och att behandlingen fortsätter livet ut.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in