Alger kan vara lösningen på framtidens textilinfärgning

By on 27 mars, 2022

Hållbarhet och miljö står högt på agendan för den grupp av projektpartners som tillsammans med start-upbolaget Mounid driver ett projekt för att utveckla ett mer hållbart alternativ till textilfärg.

Textilindustrin står för mellan 4–8 procent av världens totala klimatbelastning och nästan 80 procent av klimatpåverkan sker i produktionen, varav konventionell textilinfärgning står för en fjärdedel av utsläppen. Processen är dessutom väldigt vatten- och kemikalieintensiv.

– Här finns nu en smart lösning för infärgning av textil vilket är avgörande för att minska klimat- och miljöpåverkan från klädindustrin. För att lyckas ta en radikal innovation som detta till en bredare marknad är branschöverskridande samarbeten som inom projektet en nyckelfaktor, säger Susanne Eriksson, projektledare vid Wargön Innovation i Vänersborgs kommun.

Algbläck – ett giftfritt och bionedbrytbart alternativ

Med bas i två banbrytande svenska innovationer, Imogo Techs digitala sprayteknik och Mounids algbläck baserat på utvunnet och förädlat färgpigment från mikroalger, är det övergripande målet och syftet med projektet att introducera en betydligt mer resurseffektiv och hållbar värdekedja för textilinfärgning. Projektet uppskattar att vatten- och energiförbrukningen kan minska med upp till 90 procent samt reducerade koldioxidutsläpp i samma storleksordning jämfört med konventionell infärgning.

Alger är dessutom mångfalt bättre än landbaserade växtfärger på att generera biomassa och att lagra koldioxid och motverkar därmed växthuseffekten.

– Att skapa bläck-färg genom mikroalger gör att vi kan designa plagg som är fullt ut cirkulära, där industrins färg idag kompromissar med en sådan produkt. Mounids metod att skapa bläck-färg öppnar upp för ett helt nytt sätt att tillverka färg vilket gör att färgen med säkerhet kan tas hand om av naturen när produkten är förbrukad. Mounids vision är en färgglad framtid för alla på planeten och det innebär att vi kan fortsätta designa färgglada kläder samtidigt som vi bibehåller en färgglad, frisk natur, säger Ida Näslund, grundare av Mounid.

– Vi tycker att alla ska ha tillgång till bra och hållbara kläder, men de ska inte tillverkas med onödig belastning på klimatet. Eftersom färgningen står för en stor del av miljöbelastningen i produktionen av kläder är det ett prioriterat område i vårt arbete med att minska vår miljöpåverkan. Vi har tidigare provat mer resurseffektiva metoder för att färga in textiler, bland annat när vi utvecklade vår miljödeklarerade kollektion av arbetskläder, så när vi blev tillfrågade att vara med så tvekade vi inte, säger Lisa Rosengren, Utvecklingschef Råmaterial på Fristads.

De parter som ingår i projektet är Fristads, Baux AB, IVL Svenska Miljöinstitutet, Martinson, Imogo, Sjuhäradsbygdens Färgeri, Stromtech, Miljösus och Woolpower. Projektet pågår fram till hösten 2023 och målet är att minst fyra prototyper från deltagande varumärken ska vara marknadsredo vid projektets slut. Projektet finansieras av Vinnova område Hållbar Industri.

Om Mounid

Mounid skapar bläckfärg med hjälp av mikroalger för att möjliggöra helt biologiskt nedbrytbara produkter med giftfri och miljövänlig färg för textil- och modeindustrin. Mounids första algbläck utvecklas just nu för att bli marknadsredo i samarbete med företag inom den svenska textilindustrin. Mounid samarbetar med Wargön Innovation och är en startup inom Innovatum Science Park.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Wargön Innovation

You must be logged in to post a comment Login