Allmännyttans klimatinitiativ har sparat energi

By on 10 december, 2021

Bostadsföretagen i Allmännyttans klimatinitiativ är nu till 97 procent fossilfria och har tillsammans uppnått en energieffektivisering på 17 procent jämfört med 2007. Energi motsvarande 148 000 lägenheters uppvärmning och fastighetsel har sparats. Det motsvarar mer än alla lägenheter i Linköping, Norrköping och Örebro tillsammans.

Under 2020 producerade medlemsföretagen dessutom förnybar el som räcker för att ladda
70 300 elbilar.

– Bostäderna ger 2020 upphov till 26 procent mindre koldioxidutsläpp per kvadratmeter än 2018, vilket visar kraften av att många bostadsföretag arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Under samma period har företagens koldioxidutsläpp från köpta bränslen minskat med 44 procent och från drivmedel med 21 procent. Sammantaget blir effekten stor, säger Gabriella Castegren, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Totalt är 187 bostadsföretag medlemmar i Allmännyttans Klimatinitiativ. Sammantaget förvaltar de nästan 751 000 lägenheter och 62 miljoner kvadratmeter uppvärmd yta. Klimatinitiativet omfattar nu 50 procent av Sveriges hyresrätter och cirka 15 procent av Sveriges totala bostadsbestånd.

Mellan 2018 och 2020 har:

  • utsläppen av koldioxid från köpta bränslen minskat med 44 procent.
  • utsläppen av koldioxid från köpta drivmedel minskat med 21 procent.
  • produktionen av el i egenägda anläggningar ökat med 28 procent. Solenergi står för den största procentuella ökningen, medan vindkraft är den största energikällan.

– Bostadsföretagen i Klimatinitiativet visar att det har betydelse vad var och en av oss bidrar med. För varje kvadratmeter har de sparat 2,6 kilogram koldioxid. Ju fler av Sveriges fastighetsägare som gör likadant eller sparar ännu mer, desto större blir bostadssektorns bidrag till att minska Sveriges klimatavtryck, säger Gabriella Castegren.

Resultatrapport Allmännyttans klimatinitiativ 2018–2020

Rapportens underlag utgörs av 139 företags kvalitetsgranskade energi- och klimatdata. Dessa företag omfattar 625 000 lägenheter och 55 miljoner kvadratmeter. Klimatinitiativet totalt har 187 medlemmar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sveriges Allmännytta

You must be logged in to post a comment Login