Allt fler kvinnor i fullmäktige – men långsam utveckling i Örebro

By on 23 juni, 2022
Arkivbild

I nio av tio kommuner är män i majoritet i fullmäktige. Så även i Örebro kommun. Kvinnornas andel i fullmäktige ligger också på ungefär samma nivå som för 30 år sedan.

På valdagen 2018 blev 29 kvinnor invalda i Örebros kommunfullmäktige. Därmed innehade kvinnorna 44,6 procent av de 65 platserna i fullmäktige.

– Jämfört med andra kommuner är det varken en anmärkningsvärt hög eller låg andel. Rikssnittet ligger på 43,3 procent, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

En vanlig statistisk definition av jämn könsfördelning är 40 till 60 procent. I det senaste valet nådde 214 kommuner dit.

– Örebro kommun är en av få som har uppfyllt den här definitionen av jämställdhet i samtliga elva val sedan 1982. Andelen var högst 2002 då 52,3 procent av ledamöterna var kvinnor, säger Jonas Olofsson.

Över tid har kvinnornas andel av mandaten ökat i de flesta kommunerna, men Örebro kommun har under det senaste decenniet legat kvar på samma nivå som under 1980-talet.

– Under de tre valen på 1980-talet gick 44,6 procent av fullmäktigeplatserna till kvinnor i Örebro. Under det senaste decenniet är den siffran 43,1, säger Jonas Olofsson.

I nio av länets tolv kommuner gick minst 40 procent av platserna i kommunfullmäktige till kvinnor i det senaste valet. Högst var andelen i Lekeberg (58,8 procent).

Det finns ingen kommun i landet där fullmäktige någonsin bestått av över 60 procent kvinnor. Lekeberg kommer närmast (58,8 procent i det senaste valet).

Under 1980- och början av 1990-talet ökade kvinnornas andel år för år, men sedan dess har utvecklingen planat ut i riket som helhet.

– Utifrån 60–40-principen nådde vi en jämn könsfördelning vid valet 1994. Därefter har den legat på ungefär samma nivå. I det senaste valet blev kvinnor i majoritet i 29 kommunfullmäktige, säger Helena Löf, expert på jämställdhetsstatistik på SCB.

– Kommunfullmäktige blev mansdominerad i 76 kommuner. Det vill säga att över 60 procent av ledamöterna var män. Ingenstans blev fullmäktige kvinnodominerad, fortsätter hon.

Det finns ingen kommun i landet där fullmäktige någonsin bestått av över 60 procent kvinnor. Lekeberg kommer närmast (58,8 procent i det senaste valet).

Under 1980- och början av 1990-talet ökade kvinnornas andel år för år, men sedan dess har utvecklingen planat ut i riket som helhet.

– Utifrån 60–40-principen nådde vi en jämn könsfördelning vid valet 1994. Därefter har den legat på ungefär samma nivå. I det senaste valet blev kvinnor i majoritet i 29 kommunfullmäktige, säger Helena Löf, expert på jämställdhetsstatistik på SCB.

– Kommunfullmäktige blev mansdominerad i 76 kommuner. Det vill säga att över 60 procent av ledamöterna var män. Ingenstans blev fullmäktige kvinnodominerad, fortsätter hon.

Noter

Den redovisade könsfördelningen avser tillsatta mandat.

Fakta: Kvinnor i kommunfullmäktige

Kvinnor kunde väljas in i kommun- och stadsmannavalen från och med år 1909. Men det var först tio år senare som kvinnor kunde rösta i kommun- och landstingsfullmäktigeval på samma villkor som män.

Under 1900-talet gick Sverige från att kommunfullmäktige enbart bestod av män till en jämn könsfördelning år 1994. Detta om vi räknar samman alla Sveriges kommunfullmäktige och om vi med en jämn könsfördelning menar att minst 40 procent är kvinnor och minst 40 procent är män.

Örebro/Örebro län
Örebronyhetrer

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login