Allt fler svenskar tror på stigande bostadspriser

By on 10 februari, 2024
Arkivbild

Fyra av tio svenskar, 40 procent, spår ett prislyft på bostadsmarknaden det närmaste året. Skillnaden mellan andelen svenskar, som tror på stigande eller sjunkande bostadspriser ökade för tredje månaden i rad.

Det visar Länsförsäkringars nya Boprisbarometer.

– Efter ett fjolår med stor osäkerhet kring konjunkturen märker vi nu av en ökad optimism hos visningsbesökarna. Vår prognos är att Riksbanken sänker räntan vid midsommar och att bostadsköparnas kraftiga övertag minskar. Under hösten kan priserna börja vända uppåt igen, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Länsförsäkringars Boprisbarometer anger den procentuella skillnaden mellan andelen svenskar som tror på högre bostadspriser om ett år, jämfört med andelen som tror på lägre bostadspriser. I januari steg Boprisbarometern för tredje månaden i rad och ligger nu på 25 procent – en ökning från 23 procent jämfört med månaden innan.

– Det ser ljusare ut. Inflationen minskar trendmässigt och till sensommaren väntas de rörliga bolåneräntorna gå ner i kombination med att vi då väntas få reallöneökningar. De positiva tongångarna går hand i hand med andra sentimentindikatorer som säger att hushållen ser allt ljusare på framtiden, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Resultatet av den senaste Boprisbarometern visar att 40 procent av svenskarna spår högre bostadspriser på ett års sikt, medan 15 procent är övertygade om ett prisfall på bostadsmarknaden under året. Andelen som tror på oförändrade bostadspriser minskade med 3 procent i januari.

– Samtidigt är kusten inte helt klar, vi har fortfarande många surdegar att hantera och orosmoln att beakta. Räntorna kommer vara höga en bra bit in på 2024, många kommer få påtagliga brf-avgiftshöjningar, och vi kan se att arbetsmarknaden kommer försvagas i år, säger Stefan Westerberg.

I Västsverige (Västra Götaland och Halland) ökade Boprisbarometern mest, från 24 till 31 procent den senaste månaden. I Sydsverige (Skåne och Blekinge) och Östra Mellansverige ökade nettotalet med 4 procent, medan det i Stockholm sjönk från 22 till 17 procent.

Unga är optimistiska till prisutvecklingen på bostadsmarknaden det kommande året. Bland personer under 29 år ökade Boprisbarometern mest, från 19 till 30 procent den senaste månaden, att jämföra med ålderskategorin 50-69 år där nettotalet sjönk från 28 till 19 procent i januari.

Tre tips – så kan du agera när räntorna är höga

1. Ta höjd för högre boendekostnader
Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan fortsätter stiga ännu mer. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan, åtminstone på delar av lånet.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

….

Fem tips – så lyckas du med bostadsaffären på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Under 2022 föll bostadspriserna på de flesta platser medan de den senaste tiden varit relativt stabila. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Anmäl intresse
Många bostäder läggs ut som ”kommande” på mäklarnas hemsidor. Kontakta mäklaren innan boendet är ute på marknaden för att inte gå miste om eventuella förhandsaffärer. För den som ska sälja är förhandsmarknaden ett bra sätt att känna av spekulanternas intresse för bostaden.

4. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

5. Läs på
Gör en lista på vad som är viktigast för dig i din nya bostad och undersök prisstatistik och slutpriser. Då kan du känna dig beredd på de ekonomiska förutsättningarna för din bostadsaffär.

….

Hur tror du att bostadspriserna i Sverige kommer att vara om ett år jämfört med idag?

  Dec 2024 Jan 2024
LF:s Boprisbarometer 23% 25%
Högre 38% 40%
Ungefär som idag 41% 38%
Lägre 15% 15%
Vet ej 6% 7%

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar
Om undersökningen
Boprisbarometern baseras på statistik från Infostat. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av en slumpmässigt rekryterad webbpanel med 1 500 svarande. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet. Den senaste mätningen gjordes mellan den 10 januari-16 januari 2024.

You must be logged in to post a comment Login