Allvarliga brister hos var femte husvagn

By on 17 juni, 2023
Foto: Bilprovningen

Sommar och värmebölja! Snart är det campingsäsong och dags för flertalet husvagnar och husbilar att användas. Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 visar dock att det råder stora brister i fordonsparken och att det är viktigt att se över sitt hus på hjul för en tryggare semester.

Av de närmare 19 000 husvagnar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade tre av tio (29,6 procent) brister. Högst andel hade Stockholms län med 40,8 procent och lägst Gotlands län med 20 procent.

Brister i bromssystemet vanligaste felet

Var femte (19,9 procent) husvagn hade fel som krävde efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Vanligast (19 procent) var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, bland annat pga. att husvagnar står stilla i längre perioder.

– Som förare bör man vara uppmärksam på om husvagnen har en tendens att ”vrida” vid inbromsning. Det kan vara en indikation på att bromsarna är ojämna och behöver undersökas, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Ett annat vanligt fel är att påskjutsanordningen, som har en begränsad rörelse, börjar att verka för sent vid inbromsning. Ett tecken på detta är om husvagnen ”dunkar till” vid lite kraftigare inbromsningar. Då är bromsarna i behov av en översyn

Däcken tar stryk av stillaståendet

Var femte (4,8 procent) husvagn fick anmärkningar mot komponenter i hjulsystemet. Detta har också sin förklaring i att husvagnar ofta står stilla i långa perioder vilket medför att det är vanligt att däcken torkar ut och får sprickor av ålder. En rekommendation är att kolla däcken regelbundet inför och under säsongen. Lär känna dem genom att ta ett varv runt husvagnen på daglig basis.

Bilprovningens tips inför campingsäsongen

  • Kontrollera däcken: mönsterdjup, sprickor, skador, ålder och lufttryck.
  • Kontrollera bromsarna och vid behov låta dem bli servade.
  • Kontrollera belysningen och släpvagnskontakten.
  • Kontrollera batteriernas kondition.
  • Kontrollera att ventilationen fungerar.
  • Vid uppställning och camping, skydda däcken från solljus.
  • Säkerställ att husvagnen har kontrollbesiktats och genomgått en gasolkontroll.

Besiktningsintervall för husvagnar

Husvagnar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Bilprovningen

You must be logged in to post a comment Login