Arbetslösheten sjunker i Örebro

By on 19 november, 2022
Arkivbild

Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Örebro, sedan mars 2021 har arbetslösheten i Örebro län minskat, i oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter).

Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 10 160 av 145 143 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 359 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,0 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,0 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,2 procent), medan Södermanland har den högsta (9,1 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 4 064 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,4 procent i Örebro under oktober månad, motsvarande 5 867 av 28 760 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−718 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,4 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I oktober var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 214 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 427 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 19 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 7,8 procent nu).

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter lägre i Örebro.

1 525 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 1 525 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 450 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

….

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örebro län
.
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 29 124  
Företagssäljare 52 91  
Personliga assistenter 62 89  
Grundutbildade sjuksköterskor 71 82  
Lager- och terminalpersonal 32 82  
Grundskollärare 48 76  
Kundtjänstpersonal 31 73  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 25 72  
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 39 53  
Förskollärare 32 51  

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

….
Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,0 % −0,7 %  6,6 % −0,7 % 
Bland utlandsfödda 20,4 % −2,0 %  16,3 % −1,8 % 
Bland ungdomar 7,8 % −1,8 %  8,3 % −1,0 % 

….

Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i oktober Förändring (12 mån)
Askersund 5,8 % +1,4 % 
Degerfors 8,2 % −0,5 % 
Hallsberg 6,1 % −1,1 % 
Hällefors 8,1 % −2,6 % 
Karlskoga 6,6 % −0,4 % 
Kumla 5,5 % −0,6 % 
Laxå 6,8 % +0,2 % 
Lekeberg 3,8 % −0,9 % 
Lindesberg 6,7 % −0,8 % 
Ljusnarsberg 8,5 % −0,5 % 
Nora 6,2 % −0,4 % 
Örebro 7,6 % −0,9 % 

….

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i oktober Förändring (12 mån)
Askersund 25,0 % +6,3 % 
Degerfors 26,2 % −1,6 % 
Hallsberg 17,8 % −2,6 % 
Hällefors 25,0 % −7,3 % 
Karlskoga 21,1 % −1,0 % 
Kumla 17,2 % −0,5 % 
Laxå 20,1 % −1,2 % 
Lekeberg 14,9 % −3,2 % 
Lindesberg 18,7 % −2,7 % 
Ljusnarsberg 20,7 % ±0,0 % 
Nora 19,7 % −0,4 % 
Örebro 20,6 % −2,4 % 

….

Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i oktober Förändring (12 mån)
Askersund 9,6 % +1,9 % 
Degerfors 11,6 % −3,4 % 
Hallsberg 8,9 % −2,6 % 
Hällefors 9,1 % −1,4 % 
Karlskoga 8,3 % −1,1 % 
Kumla 8,7 % −1,1 % 
Laxå 8,3 % −3,2 % 
Lekeberg 7,2 % −1,3 % 
Lindesberg 8,0 % −1,4 % 
Ljusnarsberg 13,9 % −1,0 % 
Nora 9,7 % −1,2 % 
Örebro 7,1 % −2,0 % 

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Newsworthy använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen – arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik
När man talar om ”förändring” i arbetslöshet menar man förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när Newsworthy säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger man att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login