Årets Förskolekraft 2022 – Jenny Eriksson från Örebro

Av på 11 maj, 2022
Jenny Eriksson får priset för sitt tydliga ledarskap där barnens bästa alltid är i fokus.
Bild: Gothia Kompetens

Utmärkelsen Årets Förskolekraft 2022 tilldelas Jenny Eriksson, rektor för förskolorna Almby och Södra gården i Örebro. Hon får priset för sitt tydliga ledarskap där barnens bästa alltid är i fokus. Priset delas ut av Förskoletidningen.

– Att få det här priset gör mig stolt och ger mig motivationen att fortsätta att arbeta för barnens och personalens bästa. Jag vill att de ska känna trygghet, ha en meningsfull vardag och få utvecklas utifrån just sina förutsättningar. Det här priset delar jag med alla mina medarbetare och kollegor som samarbetar med mig på olika sätt. Det är tillsammans som vi kan bygga den bästa utbildningen för barnen i deras resa mot en hållbar framtid, säger Jenny Eriksson.

Juryns motivering:

”Med medvetenhet om var varje medarbetare befinner sig lyfter Årets förskolekraft styrkorna och skapar förtroende. Hon vet vilka processer som pågår i varje arbetslag och pekar tillsammans med sin personal ut riktningen för verksamheten och skapar förutsättningar för att nå hela vägen fram. Jennys sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete gör att alla medarbetare förstår vart de ska, varför de ska dit och hur de når dit­ tillsammans. Barnets bästa är alltid i fokus – och alla beslut, både de långsiktiga och kortsiktiga, tas utifrån det. Jenny tar sig tid att prata med barnen och lyssna på deras kunskaper och tankar. Med Jennys trygga relationer till vårdnadshavare skapas också goda förutsättningar för barnen att lyckas. Kort och gott – pedagoger, VFU-studenter, vårdnadshavare, barn – alla trivs med att vara en del i rektor Jenny Erikssons förskolor.”

– Med utmärkelsen Årets Förskolekraft vill vi lyfta de många fantastiskt skickliga pedagoger och rektorer som arbetar i förskolan. Och Jenny Eriksson är en av dem, säger Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, som ställt två frågor till Jenny:

Vad är det viktigaste i ditt arbete?

– Mitt ledarskap handlar om tydliga mål, kommunikation, delaktighet och alltid med barnens inflytande och bästa i fokus. För mig är det viktigt att man ser olika som en tillgång och min uppgift är att skapa förutsättningar för alla att bli sitt bästa jag i förskolan. En grundsten är att personalen trivs och att vi har ett gott samarbete där de utvecklas och känner att arbetet är meningsfullt. Då kan vi tillsammans arbeta långsiktigt med utveckling framåt.

Vad får dig att behålla ditt engagemang för ditt arbete?

– Jag brinner för att vi ska ha en utbildning som är anpassad efter varje barn där de får möjlighet att ha inflytande, att utvecklas och ha roligt i mötet med andra barn och vuxna i förskolan. Jag drivs också av att hitta vägar för samverkan, och utveckling, inte bara på mina enheter utan också i ett större perspektiv utifrån barnens delaktighet och inflytande. Jag vet också hur viktiga vårdnadshavare är och att tillsammans med dem arbeta förebyggande och främjande genom god kommunikation och transparens.

Om Jenny Eriksson

Jenny Eriksson är rektor för förskolorna Almby och Södra gården i Örebro. Jenny har arbetat inom förskolan i 28 år, varav de senaste sju åren som rektor. Hon ingår som en av sex rektorer i team Almby i Örebro, vilket ger en styrka i samverkan och samarbete. Jenny har alltid haft ett engagemang för förskolans utveckling där barnens bästa är i fokus. Hon drivs av att vilja ge alla barn likvärdiga möjligheter till delaktighet, inflytande och utveckling på det sätt som är anpassat för just dem.

Förskoletidningen är en del av Gothia Kompetens och verkar för aktiv kompetensutveckling av hög kvalitet. Vi vill inspirera och engagera all personal inom förskolan liksom chefer och förtroendevalda och bidra till att verksamheten ständigt utvecklas. Chefredaktör, Malin Ring, redaktör, Maria Lannvik Duregård. Tidningen ges ut sex gånger per år.

Örebro
Örebronyheter

Källa Gothia Kompetens

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in