Årets skolbibliotek – en utmärkelse som visar de bästa exemplen

Av på 26 april, 2021

Priset Årets skolbibliotek är en utmärkelse som visar de bästa exemplen bland skolbibliotek i Sverige sedan 1994. Utmärkelsen delas ut Nationella Skolbiblioteksgruppen som verkar för ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete. Gemensamt för de vinnande biblioteken är att de har stöd och engagemang från skolledningen och ett bra samarbete med lärarna.

Detta är fjärde delen i en artikelserie om skolbibliotek som pedagogisk resurs:

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Givetvis kan även integrerade folk- och skolbibliotek föreslås eller skolbiblioteksverksamhet organiserad på annat sätt. Av de inkomna förslagen väljer juryn ut en vinnare och två skolbibliotek får hedersomnämnanden. Juryn som utser Årets skolbibliotek lägger särskild vikt vid:

 • Att skolledningen är delaktig i utvecklingsarbetet;
 • Att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete samt medie- och informationskunnighet;
 • Att skolbiblioteket är tillgängligt avseende elever i behov av särskilt stöd;
 • Att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål;
 • Att skolbiblioteket har en bemanning som motsvarar skolans behov.

Årets skolbibliotek 2020

Årets skolbibliotek 2020 blev Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek i Göteborg med motiveringen:

”Årets skolbibliotek 2020 utmärks av en medveten kvalitetskultur med elevernas kunskapsutveckling i centrum. Samarbetet mellan biblioteket och lärarna är tätt och väl förankrat i aktuella kursmoment. De utbildade bibliotekariernas kompetens används strategiskt och kopplingen till skolledningen är stark. Det väletablerade och hållbara samarbetet var en nyckel till att skolbibliotekets verksamhet på ett framgångsrikt sätt kunnat flytta över till, och utvecklas ytterligare genom, digitala kanaler under det Coronapräglade 2020.”

Årets två hedersomnämnanden 2020 gick till Vallastadens skolas bibliotek i Linköping och Åbyskolans bibliotek i Ljungby.


 

Vad utmärker de bibliotek som fått utmärkelsen årets skolbibliotek?

Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundets representant i Nationella Skolbiblioteksgruppen, har tittat på de senaste årens vinnare och undersökt om det finns någon gemensam nämnare:

”De vinnande biblioteken har stöd och engagemang från skolledningen och samarbetet med personalen, främst lärarna lyfts fram. Skolbibliotekets delaktighet i skolans processer som det systematiska kvalitetsarbetet och andra utvärderingar framhålls också samt så förstås det läsutvecklande arbetet och arbetet med medie- och informationskunnighet. Jag kan inte säga att det gör mig särskilt förvånad att det är just detta som utmärker utmärkta skolbibliotek. Likväl är det väldigt centrala och viktiga kriterier för ett skolbibliotek och, som det visat sig, framgångsrika”, skriver Elisabeth Ljungdahl.

Biblioteksbladet: Rapport från två världar

Biblioteksbladet skriver i januari 2021 om två skolbibliotek – Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg (Årets skolbibliotek 2020) och Brunnsboskolan (en F-4-skola i Göteborg): ”Det ena skolbiblioteket var ett livlöst museum. Det andra var ett obemannat rum med böcker från 70-talet. Sedan ändrades nästan allt. Det här är historien om vad som hände när två skolledningar förstod att de hade oanvända pedagogiska resurser.” 

Skolbibliotekets dag 27 oktober
Den 27 oktober är Internationella skolbiblioteksdagen – och det uppmärksammas i Sverige av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Idén föddes vid ett möte hösten 2019 mellan Skolbiblioteksgruppen och alla lärosäten som har biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar. Under 2020 lanserades idén för att sedan under 2021 få igång aktiviteter. Syftet med Skolbibliotekets dag är bland annat att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens samt att skapa förståelse för skolbibliotekarierollen.

Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Gruppen är en nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor. Tillsammans vill gruppens medlemmar:

 • Uppmärksamma beslutsfattare på betydelsen av väl fungerande skolbibliotek för elevernas lärande och utveckling;
 • Visa skolbibliotekens betydelse för elevernas läsutveckling och medie- och informationskunnighet;
 • Stärka beslutsfattare på alla nivåer i deras arbete för bemannade skolbibliotek;
 • Sprida kunskap om goda exempel, bland annat med priset Årets skolbibliotek;
 • Främja debatten om skolbibliotekets roll;
 • Sprida kunskap om relevant forskning och om aktuella styrdokument.

NSG:s vision är ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in