ArkivDigitals register till generalmönsterrullorna är nu klart

By on 15 oktober, 2023
Bild: ArkivDigital

I juni 2022 lanserade ArkivDigital ett register till generalmönsterrullorna, syftet med registret är att göra det enklare för ArkivDigitals användare att snabbt kunna hitta uppgifter om militärerna i sin släkt.

Nu är man helt klara med registret till generalmönsterrullorna för 1660–1887!

Dagens uppdatering innehåller 210 956 sökbara poster från följande nio finska regementen
(årtal inom parentes):

 • Björneborgs regemente (1712, 1716, 1719, 1720, 1733, 1737, 1768, 1775, 1779, 1782, 1785, 1789, 1795, 1800 och 1804)
 • Åbo läns regemente (1698, 1712, 1716, 1719, 1720, 1721, 1733, 1737, 1743, 1759, 1761, 1768, 1775, 1778, 1782, 1789, 1790, 1795, 1800 och 1804)
 • Nylands regemente (1696, 1698, 1699, 1712, 1719, 1720, 1726, 1735, 1758, 1761, 1767, 1778, 1782, 1785, 1795, 1800 och 1804)
 • Savolax fotjägarregemente (1771, 1774, 1778, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1790, 1793, 1795, 1797, 1799, 1801, 1804 och 1806)
 • Savolax lätta infanteriregemente (1775, 1778, 1782, 1785, 1789, 1790, 1795, 1798, 1801 och 1804)
 • Österbottens regemente (1698, 1699, 1701, 1712, 1719, 1720, 1721, 1725, 1729, 1737, 1759, 1761, 1770, 1775, 1779, 1790, 1795 och 1802)
 • Tavastehus läns regemente (1712, 1716, 1719, 1720, 1721, 1735, 1747, 1767, 1780, 1783, 1795, 1800 och 1805)
 • Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente (1712, 1720, 1721, 1735, 1767, 1775, 1779, 1783, 1787 och 1789)
 • Karelska dragonregementet (1685, 1712, 1713, 1716, 1719, 1721, 1725, 1737, 1767, 1774, 1778, 1781, 1783, 1785, 1788, 1789, 1790, 1795, 1798, 1801, 1804 och 1806)

Generalmönsterrullorna kan vara svåra att hitta i men tack vare ArkivDigiatls register behöver man inte längre bläddra sida efter sida. i rullorna i jakt på rätt person utan det räcker att man gör en sökning på sin förfaders namn. När man hittar rätt person klickar man på länken i registerposten så öppnas originalkällan där det ofta finns ytterligare information om personen.

Följande uppgifter är sökbara i registret för generalmönsterrullorna:

 • Förnamn och efternamn
 • Födelsedatum, födelseår och ålder (i de fall de är nämnda)
 • Födelseplats (om det finns antecknat)
 • Mönstringsår
 • Regemente
 • Kompani
 • Nummer och indelningsplats
 • Rang
 • Tjänsteår

Totalt innehåller registret över generalmönsterrullor nu 4 368 283 sökbara poster.

Kultur
Örebronyheter

Källa: ArkivDigital

You must be logged in to post a comment Login