Återvinningsstation tas bort i Örebro

Av på 11 februari, 2019
Arkivbild

Återvinningsstationen vid Lundby parkering i Örebro kommer att stänga den 28 februari på grund av byggnation på platsen. I dagsläget finns ingen ersättningsplats. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen vid Eurostop eller återvinningscentralen vid Mellringe.

– Det kan tyvärr bli svårt att hitta en ersättningsplats i det här fallet. Området närmast Lundby parkering består främst av villor, och förhoppningsvis kan de boende där nyttja möjligheten att sortera förpackningar och tidningar via det optiska sorteringssystem som alla villahushåll i Örebro har tillgång till. Annars hoppas jag att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer,säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Eurostop och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Ulla Krohn, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Lokalt 
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in