Åtgärder för att minska kötiderna

By on 20 januari, 2023
Arkivbild

Väntetiderna till 114 14 är i nuläget mycket långa, vilket bland annat beror på låg bemanning. Noa och polisregionerna arbetar aktivt med att komma till rätta med problemet.

 Det är långa väntetiderna hos polisens kontaktcenter för att göra anmälan och lämna tips. 

– På 114 14 tar vi emot cirka 4,2 miljoner samtal per år och upprättar ca 1 miljon anmälningar. Samtidigt har det under en längre tid varit för låg bemanning, säger Jonas Hysing chef Nationella kontaktenheten.

För att hantera det ansträngda läget pågår nu nyrekrytering i varje region, detta för att återfå den bemanning som krävs för uppdraget. I april beräknas ca 150 nya medarbetare börja arbeta runt om i landet.

– Vi jobbar med flera olika åtgärder men absolut viktigast är nu att vi får in fler medarbetare. Samtidigt konstaterar vi att en stor del, ca 80%, av alla samtal som kommer in till polisens kontaktcenter, hade kunnat hanterats via polisen.se, eller att det inte ens är ett polisiärt ärende, säger Jonas Hysing.

Polismyndigheten driver ett flertal projekt för att minska arbetsbördan. Bland annat ett projekt för att hantera enskilda företag och organisationer som upprättar stora mängder anmälningar. Syftet är att minska den manuella hanteringen och frigöra mer tid. Polisen ser även över vilka insatser som bättre kan guida medborgare rätt för sitt ärende, exempelvis via polisen.se.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login