Att stödja barn är att skapa utveckling

By on 17 december, 2017
Byn Bimthar två år efter den stora jordbävningen

Efter den stora jordbävningen 2015 i Nepal hamnade ytterligare en miljon människor under fattigdomsstrecket, idag är de cirka nio miljoner. Återuppbyggnaden av landet går långsamt och SOS Barnbyar bidrar till en bättre framtid genom långsiktigt arbete som bland annat innebär stöd till familjer så att de kan bli självförsörjande igen. Målet är att barnen inte ska överges på grund av fattigdom.

Byn Bimthar låg i den stora jordbävningens epicenter, efter jordbävningen fanns ett enda hus kvar i byn. SOS Barnbyar stöttar utsatta familjer i byn och samhällsutvecklingen, genom familjestärkande program där familjer bland annat får stöd med att återuppbygga sina hus. Hittills är 177 hus färdiga och SOS Barnbyar bygger också en skola för 1 000 elever.

– SOS Barnbyar arbetar alltid långsiktigt och vi vet att om vi stöttar utsatta familjer så att de kan bli självförsörjande, så finns det större möjligheter för barnen att växa upp i sin familj, och få omsorg, vård och utbildning. Genom våra familjestärkande program ger vi preventivt stöd, som bidrar till barnens, och samhällets utveckling, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare, SOS Barnbyar.

I SOS Barnbyars familjestärkande program ingår även yrkesutbildning till framförallt kvinnor, som får en skräddar- och tillskärarutbildning. Många av kvinnorna som deltar i programmet kan idag försörja sig genom att sy.

– När fler har arbetet finns det större möjligheter för samhället att utvecklas, fler barn kan gå i skolan och kan sedan försörja sig själva och sin familj som vuxna. Det är grunden för att kunna utrota fattigdom och bidra till en hållbar framtid. Att stödja barn, både direkt och med preventiva insatser, är att skapa utveckling, fortsätter Catharina Gehrke.

Världen
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login