Bara var sjunde har brandövat hemma

By on 6 december, 2023
Arkivbild

Bara var sjunde har brandövat hemma, betydligt vanligare på arbetsplatsen. En Sifo-undersökning från försäkringsbolaget Dina Försäkringar visar att få vet hur de ska agera om det börjar brinna hemma, där endast ett av sju hushåll har någonsin genomfört en brandövning.

– Vi gör det på skolan och arbetsplatsen, men inte hemma, säger Mia Winberg, försäkringsexpert Dina Försäkringar.

Varje år inträffar cirka 24 000 bostadsbränder i Sverige. Cirka 18 000 av dessa kan hanteras utan räddningstjänstens inblandning tack vare människors förmåga att släcka dem själva. Men ungefär 6 000 bränder klarar vi inte utan hjälp.

Dina Försäkringar har undersökt brandberedskapen i svenska hem. Resultatet av 1 083 intervjuer visar att endast var sjunde hushåll (14 %) någonsin har genomfört en brandövning. Samtidigt uppger hela 72 procent att de har övat på arbetsplatsen eller i skolan. 

– Många av oss är vana vid att genomföra brandövningar på arbetsplatsen eller i skolan, men av någon anledning gör vi inte det hemma, säger Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar. – Alla bör då och då ha en genomgång hemma, där man går igenom utrustningen, utrymningsvägarna och enas om samlingsplatsen. Att snabbt kunna utrymma bostaden vid en brand kan vara skillnaden mellan liv och död.

På en fråga om kunskap om utrymningsvägar svarar 71 procent att de vet var de ska ta vägen vid en eventuell brand hemma. Det är något lägre än på skolor och arbetsplatser (75 %). Kunskapen varierar också betydligt beroende på ålder. Lägst kunskap återfinns i den yngsta åldersgruppen, 16-34 år, där endast 59 procent känner till utrymningsvägarna. Detta kan jämföras med 81 procent i den äldsta åldersgruppen, 56-79 år.

– När man ser de här siffrorna börjar man direkt fundera på hur det ser ut för barn under 16 år och de allra yngsta. Barn har en tendens att bli rädda och gömma sig vid brand, så att prata med dem och göra brandövning hemma är jätteviktigt. Särskilt den här tiden på året när vi tänder fler levande ljus och eldar i öppna spisen. Kunskap och övning bidrar till ökad trygghet och lugn i en stressad situation, säger Mia Winberg, försäkringsexpert Dina Försäkringar. 

Många har skydd, men inte mot vanligaste brandorsaken 

Trots brister i övningar och utrymningsplaner är nästan alla hem (98 %) utrustade med någon form av brandskyddsutrustning, visar undersökningen. Vanligast är brandvarnare (93 %) följt av brandsläckare (70 %), brandfilt (58 %) och hemlarm med brandvarnare (22 %). 

Däremot är det ytterst få, bara 1 procent, som har en spisvakt installerad. Detta trots att spisen är den vanligaste källan till brand. Spisvakten bryter strömmen innan det blir för varmt och börjar brinna. 

Svar från undersökningen

….

När genomförde du senast i en brandövning i ditt hem?

  Totalt Kvinnor Män 16-34 år 35-55 år 56-79 år
Senaste året 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
1 år sedan 3 % 3 % 3 % 2 % 4 % 3 %
2 år sedan 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
3 år sedan 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 %
4 år sedan 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %
5 år sedan eller mer 4 % 3 % 6 % 4 % 4 % 5 %
Aldrig 82 % 83 % 81 % 83 % 82 % 80 %
Vet ej 4 % 5 % 4 % 5 % 3 % 5 %
Genomfört någon gång 14 % 12 % 16 % 11 % 15 % 15 %

….

Har du koll på utrymmesvägar, uppsamlingsplatser i händelse av brand?

  Totalt Kvinnor Män 16-34 år 35-55 år 56-79 år
Ja 71 % 68 % 74 % 59 % 72 % 81 %
Nej 29 % 32 % 26 % 41 % 28 % 19 %

Sverige
Örebronyheter

Källa: Dina Försäkringar
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 8–12 november 2023. Totalt intervjuades 1083 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).

You must be logged in to post a comment Login