All posts tagged "Arbetsplats"

 • Att säga upp personal är inte enda lösningen

  Arbetslösheten stiger och företag står inför stora utmaningar. I korridorerna på arbetsplatsen kan det diskuteras hur många av de anställda som kommer ha kvar sina jobb, när arbetsgivare överväger smärtsamma beslut om nedskärningar. Men är uppsägning verkligen...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Sveriges arbetsplatser under luppen

  Arbetslivet har en djupgående påverkan på människors hälsa och välbefinnande. I en nyligen publicerad undersökning från Arbetsmiljöverket avslöjas det att var fjärde yrkesverksam i Sverige upplever hälsoproblem som är direkt kopplade till arbetsrelaterade faktorer. Samtidigt visar EcoOnlines...

  • Posted oktober 30, 2023
  • 0
 • Var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg

  Var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg på sin arbetsplats. Byggbolagen brister i arbetet med riskbedömningar och en stor majoritet involverar varken skyddsombud eller andra arbetstagare i planeringsarbetet, trots att lagen säger det. Det visar en ny medlemsundersökning från...

  • Posted oktober 12, 2023
  • 0
 • Lättare att ha husdjur på arbetsplatsen

  Husdjur har blivit ett allt vanligare inslag på arbetsplatser idag, ny forskning visar att de bidrar till en ökad glädje bland medarbetarna. Nu gör Zoom det ännu enklare för användare att integrera husdjur, både på kontoret och...

  • Posted augusti 12, 2023
  • 0
 • Man fick tungt föremål på sig på arbetsplats (Uppdatering)

  En olycka har inträffat på ett företag på Pilängen Örebro, SOS-alarm meddelar att en person har fått ett tungt föremål på sig under arbete på en arbetsplats. Personen är vid medvetande men det är oklart om personen är...

  • Posted augusti 1, 2023
  • 0
 • Mer stress och mycket bråk på jobbet

  De senaste tre åren har medfört mer stress och minskad återhämtning på många arbetsplatser. Arbetsmiljön har försämrats på flera punkter efter pandemin, enligt det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future som har kartlagt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under...

  • Posted maj 19, 2023
  • 0
 • Arbetsplatsen viktig för att upptäcka och stödja

  Arbetsplatsen viktig för att upptäcka och stödja medarbetare som utsätts för våld i nära relation, en skyddsmekanism som försvinner när allt fler arbetar hemifrån. Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som påverkar hälsan, säkerheten och...

  • Posted mars 19, 2023
  • 0
 • Man fick skåp över sig på en industri i Karlskoga

  En arbetsplatsolycka har inträffat på en industri i Karlskoga. Det är en medarbetare som fått ett tyngre skåp över sig. Personen, en man i fyrtiofemårsåldern, har förts till sjukhus med odefinierade skador. Polisen har upprättat en anmälan...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • Var femte svensk är helst sin egen chef

  En av fem svenskar tycker att det är för många chefer på arbetsplatsen och lika många vill helst av allt vara sin egen chef. Det visar en Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat låtit göra. Chefen har ett stort...

  • Posted december 24, 2022
  • 0
 • Skapa trivsel på hybridarbetsplatsen

  Småprat, suddiga bakgrunder och virtuella aktiviteter skapar trivsel på hybridarbetsplatsen. Ett nytänkande kring chefsrollen kan skapa goda förutsättningar för att lyckas på den hybrida arbetsplatsen. Den snabba övergången till hybridarbete och bristen på fysisk närvaro ställer helt nya...

  • Posted november 16, 2022
  • 0