Arbetsplatsen viktig för att upptäcka och stödja

By on 19 mars, 2023
Arkivbild

Arbetsplatsen viktig för att upptäcka och stödja medarbetare som utsätts för våld i nära relation, en skyddsmekanism som försvinner när allt fler arbetar hemifrån.

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som påverkar hälsan, säkerheten och produktiviteten för offer och medarbetare. Statistik visar att i 81 procent av fallen för anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person. Risken för kvinnor att utsättas för våld i en nära relation ökar när allt fler arbetar hemifrån, en fråga som arbetsgivare måste hantera.

Pandemin har lett till att allt fler anställda arbetar hemifrån

– Covid-19-pandemin ledde till att allt fler anställda arbetar hemifrån, både som en åtgärd under den pågående pandemin och som ett nytt sätt arbeta efter pandemin. Jag har undersökt hur hälsa och säkerhet kan säkerställas för anställda som riskerar att utsättas för våld i nära relationer, säger Leah Emegwa Okenwa, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och ansvarig forskare för ett kapitel på ämnet i en bok om hur vi efter pandemin kan skapa hållbara och ansvarsfulla förändringar på arbetsplatser.

En aldrig tidigare skådad ökning av våld i nära relationer under samma period har väckt oro för anställdas, framför allt kvinnors, risk för exponering för våld i nära relationer när hemmet och arbetsplatsen överlappar varandra genom ökat arbete i hemmet.

Arbetsgivarnas roll och hur riktlinjer om våld i nära relationer kan tillämpas när personalen arbetar hemifrån

– Medvetenheten om våld i relationer har under de senare åren utvecklats vid arbetsplatser utifrån ett arbetshälsoperspektiv och vi ser ett ökat antal policies framtagna för att skydda medarbetare. Arbetsplatsen är en avgörande plats för att upptäcka, identifiera, reagera på och erbjuda stöd till offer som utsätts för våld i en nära relation. Denna skyddsmekanism försvinner när allt fler arbetar hemifrån, säger Leah Emegwa Okenwa.

Studien fokuserar på arbetsgivarnas roll och hur befintliga riktlinjer om våld i nära relationer kan tillämpas när personalen arbetar hemifrån.

– Som en del av förberedelserna inför framtida pandemier och med tanke på att arbete hemma har blivit det nya normala, kan överlappningen mellan hemmet och arbetsplatsen inte längre ignoreras utan vi behöver hitta ramverk och policies som skyddar medarbetarna, även när de arbetar alltmer hemifrån, säger Leah Emegwa Okenwa.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login