Barn mår bra av att tas på allvar.

Av på 22 april, 2013

Barn vill bli hörda och tagna på allvar och det är också viktigt för att de ska må bra. En nyckelroll i det sammanhanget spelar skolsköterskan och en nyutkommen bok, Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, lyfter fram aktuell forskning på området. En av medförfattarna är Agneta Tinnfält, vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro
universitet.

Hennes kapitel heter Det hälsofrämjande samtalet ur elevens perspektiv och är en utveckling av hennes doktorsavhandling, som hade samma tema.

– Min forskning visar att barn och ungdomar vill bli tagna på allvar. För dem är det viktigt att kunna gå till skolsköterskan och kunna lita på att deras samtal inte sprids vitt och brett. Ungdomarna vill att vuxna ska lita på dem, lyssna och visa respekt, säger hon. De vill att man frågar hur det är hemma, det skapar ett förtroende som så småningom kan få dem att berätta om det finns problem.

Hon har undersökt vad ungdomarna har för förväntningar på det hälsobesök, som alla ungdomar erbjuds i årskurs 8. Hon har också frågat ungdomar i olika åldrar vad de menar med psykisk hälsa och hon har också intervjuat barn, som vuxit upp i familjer med alkoholproblem.

Stå upp för de mest utsatta

– Det är viktigt att kunna stå upp för barnen, särskilt de mest utsatta. Om de känner trygghet i samtalet är det också lättare för dem att förstå att man kanske måste göra insatser i familjen för att komma tillrätta med till exempel ett missbruk. Det är alltid lättare att förklara det än att i efterhand försöka förklara varför man inte gjorde något trots att man kände till problemen.

Forskningen visar också att delaktighet har stor betydelse, att barnen känner att de får vara med när det fattas beslut som rör dem och att komma till tals hos beslutsfattare. Det här var också temat för de nyligen genomförda barnrättsdagarna i Örebro.

Skolsköterskor och kuratorer fattas

Den nya skollagen, som kom häromåret innebar en förstärkning av skolhälsoarbete. Den säger att det inte bara ska finnas skolsköterska utan även kurator och psykolog för alla skolbarn. Men det är inte lätt att leva upp till det. Nyligen rapporterades att av de ett tusen fler skolsköterskor och kuratorer, som regeringen utlovade för fem år sedan har det bara blivit ett par hundra.

Antologin Skolsköterskans hälsofrämjande arbete har skrivits av forskande skolsköterskor från olika håll i landet och är tänkt att vara ett bra verktyg för att fler ska kunna delta i samtalet med barn och unga.

Aktuell forskning

Agneta Tinnfälts aktuella forskning handlar om föräldrastöd, projektet kallas Kompetenta familjer och bygger bland annat på intervjuer med ungdomar, men även med föräldrar, om hur de vill att det ska vara i familjen. Målet är att hitta metoder och stöd som ger föräldrar verktyg att lyckas i sin roll.

– Föräldrar är viktiga för ungdomarna! Och det är inte enbart föräldrarnas ansvar att det fungerar bra i familjen, ungdomarna tycker att de också har ett ansvar för det.

Resultaten visar också att ungdomarna gärna vill göra saker tillsammans i familjen och det behöver inte vara märkvärdiga saker, det kan vara vardagssysslor som att diska.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in