Barn på flykt är de största förlorarna i Sveriges migrationslagstiftning

Av på 23 juni, 2021

Den 22 juni beslutade riksdagen om ändrade regler i utlänningslagen. Den lag som nu kommer att träda i kraft den 20 juli innebär ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik.

– Vi kommer att övergå till ett permanent system med större fokus på krav än på rättigheter. Människor på flykt ska på olika sätt förtjäna sina mänskliga rättigheter. Vi är kritiska till denna förskjutning som kommer att få förödande konsekvenser för barn, säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Lagen som röstats igenom är mer eller mindre en cementering av den restriktiva lagstiftning, som skulle vara en tillfällig nödlösning 2015 för att skapa ett andrum för Sveriges asylmottagande. Sverige har fått sitt andrum, men kräver ändå ytterligare åtstramningar trots att människor på flykt drabbas hårt. Vi får nu ett permanent system med tillfälliga tillstånd som kommer att leda till oro och osäkerhet för individer och försvåra integrationen, samtidigt som belastningen på Migrationsverket kommer att öka. Rätten till familjeåterförening kommer att vara fortsatt snäv. Många barnfamiljer kommer att tvingas leva splittrade under lång tid eller riskera hela familjens liv, genom att fly tillsammans på olagliga och osäkra vägar. Detta är ett beslut som tas samtidigt som barnkonventionen har blivit svensk lag, och Sverige strävar efter att stärka barns rättigheter.

Trots att det i de förarbeten som ligger till grund för den nya lagen konstateras att de effekter som bedöms uppstå är mer negativa än vid en återgång till utlänningslagen, väljer riksdagen att gå vidare med förslagen. Det innebär att nyanländas etablering försvåras av en permanent ordning med tidsbegränsade uppehållstillstånd, likaså nyanländas integration i samhällslivet. Förslagen förväntas även påverka jämställdheten negativt, och innebära försämringar utifrån ett barnrättsperspektiv.

En ljusglimt är dock att möjligheten till uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter återinförs för barn, samt utvidgas till att gälla vissa vuxna.

– Det är nödvändigt för att undvika allt för orimliga situationer och att ännu fler barn och unga kommer i kläm. Det handlar dock fortfarande om en begränsad ventil i lagen, och de närmaste månaderna kommer bli avgörande för att se hur den tillämpas i praktiken, säger Helena Thybell.

Samtidigt behöver vi blicka framåt. Vi på Rädda Barnen hoppas att diskursen framöver, tydligare kan lyfta allt det positiva som migrationen för med sig, utan att förminska alla utmaningar. Rädda Barnen kommer att fortsätta kämpa för alla barns rättigheter, och vi kommer att göra vårt yttersta för att få till stånd en mer human migrationspolitik som tydligt respekterar barns rättigheter. Här och nu för framtiden.

Citat från barn i migration som Rädda Barnen har mött:

”Jag är född i Sverige och jag är nu 8 år. Jag har vuxit upp här och jag går i skolan och har alla mina vänner här. Jag vet inget om min mammas hemland och jag pratar svenska flytande men har svårare att prata min mammas språk. Ni säger att Sverige tycker om barn – att det finns en lag för barn. Men varför ska jag då behöva lämna Sverige? Jag är ju född här! Jag tycker att jag måste få bestämma var jag ska bo, jag är faktiskt 8 år nu!” – Aleini, statslös flicka som Rädda Barnen mött i sin verksamhet.

”Varför får vi inte ha det bra i Sverige? Nu har barnkonventionen blivit lag i Sverige men jag har ändå inte samma rättigheter som andra barn. Jag vet inte ens om jag kommer ha en framtid eller inte.” – Arezo från Afghanistan som hörs i Rädda Barnen Dokumentär.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in