Barn vill ha lugn och ro på lektionerna

By on 17 augusti, 2022
Foto: Bris

Studiero i klassrummet, att känna sig trygg i skolan, få stöd i skolarbetet och att ha vänner – det hamnar högst upp på listan när barn får uppge vad de tycker är viktigast för en bra skolgång. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Bris.

Nu drar skolan igång igen efter lovet och det dags att återgå till rutinerna. Skolan är ett vanligt ämne när barn kontaktar Bris nationella stödlinje. Här brukar barn särskilt lyfta upp problem såsom mobbning och bristande stöd från elevhälsan, många vill ha hjälp att hantera skolstress kopplat till krav och prestationer och berättar om bristande framtidstro när skolarbetet inte går bra. 

– Barn omfattas av skolplikt och går i skolan 20 000 timmar av sina liv så det är självklart att skolan måste vara en plats där varje barn trivs, känner sig tryggt och mår bra. För att veta vad barn behöver och själva efterfrågar behöver vuxna inhämta barns egna tankar och åsikter, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.  

I Sifo-undersökningen där barn har fått ranka vad de anser är viktigt för en god skolgång lyfter de bland annat upp vikten av studiero i klassrummet, trygghet i skolan och vikten av att ha vänner som centrala delar.  

Viktigast i skolan enligt barn:  

  1. Lugn & ro på lektionerna  
  2. Att få känna sig trygg i skolan 
  3. Möjlighet till stöd om man behöver hjälp i skolarbetet  
  4. Att ha vänner  
  5. Kunniga lärare   

Vad barn tycker är viktigt i skolan skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Bland de yngre barnen (13–14 år) är det fler som tycker att det är viktigt att ha vänner, medan framför allt äldre tjejer (15–17 år) i högre utsträckning lyfter vikten av skolan inte stressar eleverna. 

– Varje barn har rätt till en så god hälsa som möjligt och det är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Idag är många i stället oroade och stressade eftersom de vet vad som står på spel om man inte går ut med godkända betyg och hur det påverkar ens framtidsutsikter. Bris har länge velat se en utredning som ser över barns arbetsmiljö och stress i den svenska skolan och menar att betyget underkänt borde tas bort i grundskolan. Vi kan inte ha ett system som slår ut barn, säger Magnus Jägerskog.  

Det som få barn angav som viktigt för en god skolgång var bland annat att få betyg på sina kunskaper, fina lokaler och tillgång till digitala läromedel.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Bris

You must be logged in to post a comment Login