Barnäktenskap dödar fler än 60 flickor per dag

By on 19 oktober, 2021

Nya siffror från Rädda Barnen visar att fler än 22 000 flickor dör varje år av graviditet och förlossning till följd av barnäktenskap. Nästan hälften av dödsfallet sker i väst- och Centralafrika.

– Att föda barn är den absolut största dödsorsaken hos tonårsflickor. Hälsorisken av att barn föder barn får inte ignoreras eller bortprioriteras, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Trots att nästan 80 miljoner barnäktenskap har förhindrats under de senaste 25 åren såg vi redan innan pandemin hur utvecklingen avstannade. Under pandemin har situationen förvärrats. Skolor har stängts, hälsoinsatser har ställts in eller skjutits upp och allt fler familjer har tvingats in i fattigdom. På grund av detta beräknas ytterligare 10 miljoner flickor att giftas bort innan 2030.

Till och med i länder där barnäktenskap är förbjudet fortsätter flickor att giftas bort. Ett exempel är Burkina Faso, som fortfarande är ett av de länder med högst antal barnäktenskap. Viviane, nu 23 år, lovades bort till sin nuvarande man när hon föddes. De gifte sig när hon var 12 år.

– Min man var 54 år och hade redan fyra fruar. Jag ville fortsätta studera, så jag bestämde mig för att fly. De hittade mig och förde tillbaka mig till honom, så jag försökte igen. Jag gick i 40 kilometer, lyckades hoppa på en buss och hamnade till slut på ett center som hjälper flickor som gifts bort. Nu studerar jag matematik, jobbar för att bli sjuksköterska och kämpar för att andra unga flickor ska förstå vikten av en utbildning, säger Viviane.

I den rapport som Rädda Barnen släppt uppmanar man regeringar att skydda flickor från barnäktenskap och dödsfall kopplade till graviditet och förlossning. Detta kan enbart ske om flickor får möjlighet att påverka beslut som berör dem. Därför måste flickor få komma till tals och vara delaktiga i alla offentliga beslut, prioritera arbetet mot barnäktenskap och könsbaserat våld samt säkerställa att flickor får sina rättigheter tillgodosedda.

– Att föda barn är den absolut största dödsorsaken hos tonårsflickor. Hälsorisken av att barn föder barn får inte ignoreras eller bortprioriteras. Därför behöver flickor få komma till tals i beslut som rör dem och deras liv, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login