Barngruppernas storlek fortsätter att minska

By on 29 april, 2018
Trenden med allt mindre grupper i förskolan fortsätter. 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,3 barn jämfört med 15,9 året innan. Även personaltätheten har förbättrats något. 2017 gick det i genomsnitt 5,1 barn per årsarbetare jämfört med 5,2 barn året innan.

Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre. Detta eftersom vi vet att stora barngrupper medför många relationer för barnen att förhålla sig till. Men trots de förbättrade siffrorna så är vi medvetna om att det är en svår situation med stora barngrupper på många håll runt om i landet, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Barngrupperna mindre för yngre barn
Barngruppernas storlek minskade från i genomsnitt 15,9 barn 2016 till 15,3 barn 2017. Det är en betydande minskning då den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn mellan 2006-2015. Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen var förra året 12,4 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 15,4.

De senaste tre åren har vi på uppdrag av regeringen betalat ut drygt 2,3 miljarder i statsbidrag till kommuner och fristående förskolor som ska användas för att minska eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. För två år sedan införde vi också riktmärken, säger Magdalena Karlsson.

Personaltätheten förbättrades något
För att få en rättvisande bild av personalen i förskolan räknas antalet anställda om till heltidstjänster. Under 2017 ökade antalet heltidstjänster med 2,9 procent och antalet inskrivna barn med 1,8 procent. Detta gjorde att antalet barn per årsarbetare förbättrades något – från 5,2 till 5,1. Andelen med förskollärarexamen ökade med 0,9 procentenheter till 40,1 procent. Men totalt saknade nästan 30 procent någon form av utbildning för att arbeta med barn. Nedbrutet på kommunala respektive fristående förskolor var andelen 27 respektive 41 procent.

Det är fortfarande ett problem att det är brist på utbildad personal. Detta gör att många av förskolorna tvingas anställa personal som saknar utbildning för att arbeta med barn. Välutbildad och kompetent personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen, säger Magdalena Karlsson.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login