Beslut nära i Läkare Utan Gränsers patentstrid mot Gilead

Av på 13 september, 2018
En hepatit C-patient tar medicinerna sofosbuvir och daclatasvir. Foto: Garvit Nangia/Läkare Utan Gränser.

Idag inleder det europeiska patentverket EPO en prövning av den invändning som Läkare Utan Gränser och andra organisationer lämnat in mot läkemedelsbolaget Gilead. Invändningen avser Gileads patent på hepatit C-läkemedlet sofosbuvir inom EU och om den godkänns kan det bana vägen för mer överkomliga generiska versioner av medicinen.

Under EPO:s utfrågning den 13–14 september kommer ett slutgiltigt beslut att tas kring patentinvändningen, som lämnades in av Läkare Utan Gränser, Läkare i Världen, Just Treatment och ett flertal andra civilsamhällesorganisationer* från 17 länder förra året. Invändningen grundar sig i att läkemedlet inte uppfyller kraven för att berättigas patent, varken ur ett juridiskt eller vetenskapligt perspektiv.

Patentet gör att det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead kan ta ut extremt höga priser på sofosbuvir i Europa. Om invändningen går igenom och patentet upphävs kan det möjliggöra import och tillverkning av billigare generiska versioner i Europa. På så vis kan den finansiella bördan som den dyra medicinen skapar för EU-ländernas hälso- och sjukvårdssystem lättas och fler patienter kan få möjlighet till behandling.

Jag tvingades gå igenom en otroligt plågsam treårig väntan för att få tillgång till sofosbuvir, säger Clare Groves, patientansvarig på Just Treatment. Hon botades från hepatit C inom den allmänna hälso- och sjukvården i Storbritannien, som tvingades ransonera tillgång till medicinen på grund av det höga priset.

Min läkare sade upprepade gånger att jag var sjuk, men inte tillräckligt sjuk för att få tillgång till behandling inom det allmänna sjukvårdsprogrammet. Jag vill inte att andra patienter ska nekas sofosbuvir på grund av det orimligt höga priset; jag kommer att fortsätta striden för att de ska kunna botas.

Världshälsoorganisationen WHO beräknar att 15 miljoner människor i Europa – ungefär var femtionde människa – lever med hepatit C. Cirka 112 500 människor dör varje år på grund av levercancer eller skrumplever till följd av infektionen. Nya mediciner, så kallade direktverkande antivirala läkemedel, innebär säkrare, kortare och effektivare behandling jämfört med äldre läkemedelskombinationer. De nya medicinerna har inneburit ett stort genombrott i behandlingen av hepatit C; antalet tillfrisknande är högre än 90 procent medan tidigare läkemedelskombinationer enbart botar runt 50 procent.

Sofosbuvir utgör ryggraden i de flesta nya behandlingskombinationerna, men tillgången är fortfarande väldigt begränsad på grund av de höga priserna. Många länder tvingas ransonera och enbart erbjuda behandling till de allra sjukaste.

I vissa europeiska länder tar Gilead ut motsvarande 450 000 svenska kronor för en 12-veckorsbehandling för en person. I länder där läkemedlet inte är patenterat har konkurrensen mellan generiska tillverkare pressat ned priset till enbart 550 kronor för samma behandling. Studier visar att tillverkningskostnaden för sofosbuvir är så låg som 5 kronor per daglig tablett.

Finansiella hinder för att få tillgång till läkemedel och sjukvård har blivit en utmaning i höginkomstländer i Europa. Eftersom oberättigade patent är huvudorsaken till de extremt höga priserna på mediciner är det hög tid att utmana dessa patent, säger Olivier Maguet, ansvarig för Läkare i Världens läkemedelspriskampanj.

Höga läkemedelspriser är ett välkänt problem i många delar av världen, men detta är första gången Europas uppmärksamhet riktas mot de effekter som läkemedelsmonopol har på ländernas hälso- och sjukvårdsbudgetar samt människors tillgång till läkemedel. Rättsliga invändningar mot patent på sofosbuvir har lämnats in i ett flertal länder. Hittills har patentet upphävts i Egypten, Kina och Ukraina och beslut väntas i Argentina, Indien, Brasilien, Ryssland och Thailand.

Läkare Utan Gränser bevittnar dagligen hur monopol på läkemedel inskränker människors tillgång till livräddande mediciner. Vi kunde inte utöka våra behandlingsprogram i Kambodja och Indien förrän betalbara, kvalitetssäkrade generiska versioner av sofosbuvir blev tillgängliga. Det är hög tid att EPO och andra patentverk ställer högre krav när de granskar och beviljar monopol på mediciner och inser vilken inverkan oberättigade patent har på människors hälsa, säger Gaelle Krikorian, policyansvarig på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj. Om Gileads patent upphävs skulle bolagets monopol på sofosbuvir i Europa kunna luckras upp, vilket kan möjliggöra för länder att få tag på generiska versioner av sofosbuvir. Det skulle också sända en stark signal till länder i andra delar av världen att utmana oberättigade patent som äventyrar människors hälsa och överlevna.

Världen
Örebronyheter

*De ytterligare organisationerna som står bakom patentinvändningen är: European Public Health Alliance (EU-omfattande), Salud Por Derecho (Spanien), AIDES (Frankrike), Praksis (Grekland) och Access to Medicines Ireland.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in