Bilmarknaden februari 2023

By on 2 mars, 2023
Bild: Vroom

Februari månads försäljning* av personbilar minskar med 17% i jämförelse med föregående år, drivet av en vikande försäljning till privatkunden (-35%).

Tjänstebilsmarknaden i nivå (+1,2%) på månaden men från låga jämförelsetal.

Andelen laddbara bilar som nyregistrerades var 54% vilket är över föregående år (52%). Elbilar utgjorde 33% och laddbara bilar 21% av marknaden.

Nyregistreringar februari 2023

I februari nyregistrerades 18 319 personbilar vilket var en minskning med 13,0% jämfört med februari 2022. Största märke var Volvo med 14,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,2% följt av Kia med 10,0% andel. Hittills under 2023 har 32 905 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 19,6% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 15,8% i februari jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 001 lätta lastbilar i februari. Största märke var Volkswagen med 28,0% av registreringarna, därefter Ford med 24,2% och Mercedes-Benz med 10,8% andel. Hittills under 2023 har 5 342 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 14,2% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i februari för 54,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 33,4% elbilar och 21,0% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 51,8% där el stod för 25,7% och laddhybrider 26,1%.

Hittills under 2023 har 17 570 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 53,4% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 52,4% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i februari med 13% jämfört med februari 2022 och landade på totalt 6 114 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 17,5% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volvo med 16,0% och Kia med 9,3% andel.

Under 2023 har det registrerats 10 303 elbilar vilket är en minskning med 3% jämfört med 2022.

I februari nyregistrerades 3 841 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 30% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Kia som stod för 27,4% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 24,5% och BMW med 12,7%.

Under 2023 har det registrerats 7 267 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 33% jämfört med 2022.

Nyregistreringar Februari 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 18 319 -13% 32 905 -20%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 001 +16% 5 342 +14%
Tung lastbil(>16t) 513 +44% 971 +50%
Släp 2 221 -23% 4 173 -20%
Husbil 133 +19% 192 +20%
Övrigt 3 372 -12% 6 952 -6%
TOTAL 27 559 -11% 50 535 -14%

Försäljning nya bilar

I februari månad levererades 15 176 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 16,9% jämfört med februari 2022. Flest nya bilar sålde Volvo med 12,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,1% och Toyota med 9,8%.

Hittills under 2023 har 26 958 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 24,2% jämfört med samma period 2022.

Försäljning nya bilar Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 15 176 26 958
Utveckling vs 2022 (%) -17% -24%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -3 087 -8 594

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i februari 6 746 nya bilar vilket är en minskning med 35,0% jämfört med februari 2022. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 13,9% marknadsandel, därefter Kia med 10,9% och Volkswagen med 8,7%. Privatleasingandelen var 47% i februari.

Hittills under 2023 har 12 092 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 41,7% jämfört med 2022.

Privatmarknaden Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 6 746 12 092
Andel av totalmarknaden 45% 45%
Utveckling vs 2022 (%) -35% -42%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -3 636 -8 658

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade något (1,2%) i februari jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 5 431 bilar. Största märke var Volvo med 17,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,7% och BMW med 12,6% andel.

Hittills i år har 9 681 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 3,0% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad* Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 5 431 9 681
Andel av totalmarknaden 36% 36%
Utveckling vs 2022 (%) +1% -3%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +62 -295

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i februari med 2% jämfört med februari 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 73 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Februari 2023 YTD 2023
Antal bilar 27 464 53 032
Utveckling vs 2022 (%) -2% -3%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -550 -1 599
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 76 dagar 75 daga

Sverige
Örebronyheter

Källa: Vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

You must be logged in to post a comment Login