All posts tagged "Bilmarknaden"

 • Bilmarknaden juli 2023

  Juli månads försäljning av personbilar hamnar 4,5% under fjolåret. Tjänstebilsmarknaden upp 38% och privatmarknaden ned 19% jämfört med juli 2022. 61% av personbilarna som registrerades var laddbara (51%) där el utgjorde 38% (27%). Privatleasingandelen var 48% (57%)....

  • Posted augusti 2, 2023
  • 0
 • Bilmarknaden april 2023

  När vi analyserar försäljningen* av nya bilar för april är Tjänstebilsmarknaden upp 28% och Privatmarknaden ner 32% i jämförelse med fjolåret, detta innebär att månaden hamnar 7% under 2022. Andelen laddbara bilar som registrerades uppgick till 56%...

  • Posted maj 6, 2023
  • 0
 • Bilmarknaden februari 2023

  Februari månads försäljning* av personbilar minskar med 17% i jämförelse med föregående år, drivet av en vikande försäljning till privatkunden (-35%). Tjänstebilsmarknaden i nivå (+1,2%) på månaden men från låga jämförelsetal. Andelen laddbara bilar som nyregistrerades var...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • Så slår krisen mot bilmarknaden

  Så slår krisen mot bilmarknaden, priset på bensinbilar dyker. Höga räntor och rusande inflation fick priserna på begagnade bilar att sjunka i januari, mest sjönk priset på bensinbilar. Mellan december och januari sjönk priset för en bensinbil med...

  • Posted februari 3, 2023
  • 0
 • Bilmarknaden december 2022

  Antalet nyregistrerade personbilar för helåret 2022 hamnar strax under föregående år (-3,9%). Efter en mycket svag inledning på året (Q1: -23%, Q2 -9%) återhämtade sig marknaden efter sommaren (Q3 +3%). Takten ökade ytterligare under årets sista kvartal...

  • Posted januari 7, 2023
  • 0
 • Bilmarknaden november 2022

  I november månads nyregistreringar sätter vi ett nytt månadsrekord på andelen laddbara bilar (65%) drivet av en dubblering av antalet elbilar, nyregistreringarna är upp med 22% på månaden där vinden i seglen kommer från tjänstebilsmarknaden som ökar...

  • Posted december 3, 2022
  • 0
 • Bilmarknaden maj 2022

  I maj är det privatkunden som främst bidrar till att personbilsregistreringarna är upp 9% i jämförelse med maj 2021. Hälften av alla personbilar som levererades till en privatperson var laddbar (El 30%, Laddhybrid 20%) och 54% valde...

  • Posted juni 3, 2022
  • 0
 • Bilmarknaden april 2022

  När vi summerar april månads personbilsregistreringar är de i linje med föregående år. Bilmarknaden präglas av en fortsatt stark efterfrågan men det osäkra omvärldsläget ger långa leveranstider. Varannan bil var laddbar och var fjärde bil en elbil....

  • Posted maj 5, 2022
  • 0
 • Prognosen för personbilar och lätta lastbilar revideras ned

  Mobility Sweden (fd BIL Sweden) reviderar ned prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar 2022, till 310 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar. Den bakomliggande orsaken för detta är kriget i Ukraina, som medfört ytterligare...

  • Posted april 11, 2022
  • 0
 • Bilmarknaden februari 2022

  Februari månads nyregistreringar bjuder på en vikande totalmarknad (-7%), främst drivet av minskade tjänstebilsregistreringar (-22%). Privatmarknaden går i motsatt riktning (+15%) och var tredje privatperson väljer en elbil och mer än varannan privatperson väljer en laddbar bil...

  • Posted mars 2, 2022
  • 0