Bilmarknaden december 2022

By on 7 januari, 2023

Antalet nyregistrerade personbilar för helåret 2022 hamnar strax under föregående år (-3,9%). Efter en mycket svag inledning på året (Q1: -23%, Q2 -9%) återhämtade sig marknaden efter sommaren (Q3 +3%). Takten ökade ytterligare under årets sista kvartal (Q4 +22%) som toppades av en stark decembermånad (+29%)

För enskild månad december satte nyregistreringarna av laddbara personbilar ännu en ny rekordnivå med 74,8% där elbilar utgjorde 51,5% av marknaden.

NYREGISTRERINGAR DECEMBER 2022

I december nyregistrerades 35 377 personbilar vilket var en ökning med 28,6% jämfört med december 2021. Största märke var Volvo med 24,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,2% och Kia med 7,1% andel. Hittills under 2022 har 285 192 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 3,9% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 45,4% i december jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 4 061 lätta lastbilar i december. Största märke var Volkswagen med 19,6% av registreringarna tätt följd av Mercedes-Benz med 19,6% (en bils skillnad) och Ford med 15,3% andel. Hittills under 2022 har 34 623 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 4,5% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i december för hela 74,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 51,5% elbilar och 23,3% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2021 utgjorde laddbara bilar 60,8% där el stod för 36,5% och laddhybrider 24,3%.

Hittills under 2022 har 161 544 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 56,6% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 45,5% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i december med 81%% jämfört med december 2021 och landade på totalt 18 203 bilar. Största elbilsmärke var Volvo med 21,8% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 14,2% och Tesla med 9,0% andel.

I december nyregistrerades 8 243 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 23% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 50,6% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 11,5% och Ford med 7,4%.

Nyregistreringar December 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 35 377 +29% 285 192 -4%
Lätt lastbil(<3,5t) 4 061 +45% 34 623 -4%
Tung lastbil(>16t) 611 +13% 5 510 +4%
Släp 2 146 -28% 47 975 -19%
Husbil 83 -18% 3 071 -28%
Övrigt 4 248 +20% 50 386 +4%
TOTAL 46 526 +20% 426 757 -5%

Försäljning nya bilar

I december månad levererades 30 529 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 27,5% jämfört med december 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 23,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,6% och Kia med 7,5%.

Hittills under 2022 har 248 055 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 6,1% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar December 2022 YTD 2022
Antal bilar 30 529 248 055
Utveckling vs 2021 (%) +27% -6%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) +6 594 -16 246

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i december 14 512 nya bilar vilket är en ökning med 8,1% jämfört med december 2021. Största märke på privatmarknaden var Volvo med 15,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 10,4% och Kia med 8,9%. Privatleasingandelen var i december 60%.

Hittills under 2022 har 132 083 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 7,1% jämfört med 2021.

Privatmarknaden December 2022 YTD 2022
Antal bilar 14 512 132 083
Andel av totalmarknaden 47% 53%
Utveckling vs 2021 (%) +8% -7%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 1 082 -10 028

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med hela 56,3% i december jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 10 945 bilar. Största märke var Volvo med 31,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,2% och Tesla med 8,9% andel.

Hittills i år har 75 059 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 11,6% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* December 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 945 75 059
Andel av totalmarknaden 36% 30%
Utveckling vs 2021 (%) +56% -12%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 3 943 -9 859

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i december med 11,4% jämfört med december 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 65 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år December 2022 YTD 2022
Antal bilar 23 925 347 077
Utveckling vs 2021 (%) -11% -17%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -3 075 -72 185
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 65 dagar 60 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

”Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum”.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: vroom

You must be logged in to post a comment Login