Bilmarknaden februari 2022

By on 2 mars, 2022

Februari månads nyregistreringar bjuder på en vikande totalmarknad (-7%), främst drivet av minskade tjänstebilsregistreringar (-22%). Privatmarknaden går i motsatt riktning (+15%) och var tredje privatperson väljer en elbil och mer än varannan privatperson väljer en laddbar bil (53%). Hittills i år har antalet elbilar ökat med 293%.

NYREGISTRERINGAR FEBRUARI 2022

I februari nyregistrerades 21 056 personbilar vilket var en minskning med 7,0% jämfört med februari 2021. Största märke var Volvo med 18,9% av registreringarna, därefter Kia med 10,3% och Toyota med 9,0% andel. Hittills under 2022 har 40 905 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 5,2% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 8,5% i februari jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 591 lätta lastbilar i februari. Största märke var Volkswagen med 17,8% av registreringarna, därefter Peugeot och Mercedes med 16,8% resp. 16,5% andel. Hittills under 2022 har 4 677 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 6,1% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i februari för 51,8% (10 904) av nybilsregistreringarna. Av dessa var 25,7% elbilar och 26,1% bilar med laddhybridteknik. Andelen laddbara bilar ökade med 37% i februari jämfört februari 2021. 

Hittills under 2022 har 21 424 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,4% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 34,3% (14 875) av nyregistreringarna. En ökning med 6 549 bilar vilket motsvarar +44%.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i februari med hela 293% jämfört med februari 2021. Av de 5 416 elbilar som registrerades på månaden var Kia störst med 17,7% andel. Därefter Tesla 14,2% och Volkswagen med 10,0% andel.

I februari nyregistrerades 5 488 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 16% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 30,6% av den totala volymen laddhybrider. Därefter BMW med 15,0% och Kia med 14,0%.

Nyregistreringar Februari 2022 Utv vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 21 056 -7% 40 905 +6%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 591 -8% 4 677 -6%
Tung lastbil(>16t) 355 -24% 645 -25%
Släp 2 886 +9% 5 235 +8%
Husbil 112 -45% 160 -42%
Övrigt 3 839 -7% 7 406 -7%
TOTAL
30 839
-6% 59 028 -5%

Försäljning nya bilar

I februari månad levererades 18 295 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 8,5% jämfört med februari 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 16,3% marknadsandel, därefter Kia med 11,3% och Volkswagen med 9,1%.

Hittills under 2022 har 35 617 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 5,9% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar 18 295 35 617
Utveckling vs 2021 (%) -8% -6%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -1 702 -2 242

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i november 10 384 nya bilar vilket är en minskning med 0,7% jämfört med februari 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 14,9% marknadsandel, därefter Toyota med 10,7% och Volvo med 9,7%. Privatleasing stod i februari för 56% av privatmarknaden.

Hittills under 2022 har 20 763 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 5,3% jämfört med 2021. Privatleasing utgör 58%.

Privatmarknaden Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 384 20 763
Andel av totalmarknaden 57% 58%
Utveckling vs 2021 (%) -1% +5%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -73 +1 038

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden minskade med 23,3% i februari jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 5 398 bilar. Största märke var Volvo med 26,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,2% och BMW med 9,8% andel.

Hittills i år har 10 006 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 25,9% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknaden Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar                5 398      10 006
Andel av totalmarknaden                  29%          28%
Utveckling vs 2021 (%)                 -23%         -25%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)              -1 638     -3 504

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av personbilar upp till tio år minskade i februari med 16,1% jämfört med februari 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar (median 28 dagar).

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar 28 081 54 695
Utveckling vs 2021 (%) -16,1% -12,4%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -5 377 -7 753
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar 62 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: vroom

You must be logged in to post a comment Login