Bilmarknaden november 2022

By on 3 december, 2022

I november månads nyregistreringar sätter vi ett nytt månadsrekord på andelen laddbara bilar (65%) drivet av en dubblering av antalet elbilar, nyregistreringarna är upp med 22% på månaden där vinden i seglen kommer från tjänstebilsmarknaden som ökar 45%.

Marknaden är dock fortsatt nyckfull och ryckig med en årstakt på -9% i jämförelse med föregående år.

Nyregistreringar November 2022

I november nyregistrerades 25 458 personbilar vilket var en ökning med 22,0% jämfört med november 2021. Största märke var Volvo med 18,9% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,3% följt av Kia och Toyota med 8,3% andel. Hittills under 2022 har 249 802 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 7,3% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 40,0% i november jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 372 lätta lastbilar i november. Största märke var Volkswagen med 29,4% av registreringarna, därefter Ford med 24,7% och Mercedes-Benz med 14,2% andel. Hittills under 2022 har 30 553 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 8,7% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i november för 64,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 42,6% elbilar och 22,2% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 135 095 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 54,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 43,9% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i november med 100% jämfört med november 2021 och landade på totalt 10 856 bilar. Största elbilsmärke var Volvo med 23,1% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 14,4% och MG med 8,5% andel.

I november nyregistrerades 5 643 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 5% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 32,5% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 19,4% och BMW med 13,8%.

Nyregistreringar November 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 25 458 +22% 249 802 -7%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 372 +40% 30 553 -9%
Tung lastbil(>16t) 582 +50% 4899 +3%
Släp 2 715 -28% 45 828 -19%
Husbil 133 -7% 2988 -29%
Övrigt 3 164 +7% 43 550 +6%
TOTAL 35 424 +16% 380 227 -8%

Försäljning nya bilar

I november månad levererades 21 381 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 16,3% jämfört med november 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,4% och Kia med 8,7%.

Hittills under 2022 har 219 483 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 9,0% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar November 2022 YTD 2022
Antal bilar 21 381 219 483
Utveckling vs 2021 (%) +16% -9%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 2 993 -21 637

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i november 10 560 nya bilar vilket är en ökning med 4,7% jämfört med november 2021. Största märke på privatmarknaden var Volvo med 12,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,0% och Toyota med 11,1%. Privatleasingandelen var 57% i november.

Hittills under 2022 har 117 642 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 8,6% jämfört med 2021.

Privatmarknaden November 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 560 117 642
Andel av totalmarknaden 49% 54%
Utveckling vs 2021 (%) +5% -9%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 477 -11 043

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med 44,8% i november jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 7 455 bilar. Största märke var Volvo med 26,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,9% och BMW med 10,8% andel.

Hittills i år har 64 344 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 17,5% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* November 2022 YTD 2022
Antal bilar 7 455 64 344
Andel av totalmarknaden 35% 29%
Utveckling vs 2021 (%) +45% -17%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 2 305 -13 603

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i november med 10,4% jämfört med november 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år November 2022 YTD 2022
Antal bilar 27 159 323 239
Utveckling vs 2021 (%) -10% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -3 155 -69 028
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar 60 dagar

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.
Följande fyra rapporter publiceras månadsvis:
✓ Nyregistreringar
– visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.
 
✓ Drivmedel & Miljö PB
-visar fördelning av drivmedel för nyregistrerade personbilar, genomsnittligt utsläpp av CO2 samt topplistor för elbilar och laddhybrider.
 
✓ Försäljning nya bilar PB
– visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
 
✓ Försäljning nya bilar LLB
– visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden.

You must be logged in to post a comment Login