Bilmarknaden april 2023

By on 6 maj, 2023
Bild: Vroom

När vi analyserar försäljningen* av nya bilar för april är Tjänstebilsmarknaden upp 28% och Privatmarknaden ner 32% i jämförelse med fjolåret, detta innebär att månaden hamnar 7% under 2022.

Andelen laddbara bilar som registrerades uppgick till 56% vilket är över föregående år (49%). Var tredje bil var en elbil (34%) och var femte en laddhybrid (22%).

Nyregistreringar April 2023

I april nyregistrerades 20 447 personbilar vilket var en minskning med 5,3% jämfört med april 2022. Största märke var Volvo med 14,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,0% följt av Toyota med 8,4% andel. Hittills under 2023 har 83 411 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 8,2% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 9,1% i april jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 265 lätta lastbilar i april. Största märke var Volkswagen med 31,8% av registreringarna, därefter Ford med 16,2% och Mercedes-Benz med 13,2% andel. Hittills under 2023 har 12 263 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 10,4% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i april för 56,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 34,0% elbilar och 22,3% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 49,1% där el stod för 25,2% och laddhybrider 23,9%.

Hittills under 2023 har 47 165 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 56,5% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 52,8% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i april med 28% jämfört med april 2022 och landade på totalt 6 956 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 17,5% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volvo med 13,9% och Tesla med 11,3% andel.

Under 2023 har det registrerats 29 813 elbilar vilket är en ökning med 19% jämfört med 2022.

I april nyregistrerades 4 556 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 12% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Volvo som stod för 30,6% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 17,1% och BMW med 11,3%.

Under 2023 har det registrerats 17 352 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 24% jämfört med 2022.

Nyregistreringar April 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 20 447 -5% 83 411 -8%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 265 +9% 12 263 +10%
Tung lastbil(>16t) 516 +6% 2 123 +30%
Släp 3 949 -24% 11 334 -23%
Husbil 357 -21% 754 -20%
Övrigt 4 958 -10% 15 985 -13%
TOTAL 33 492 -8% 125 870 -9%

Försäljning nya bilar

I april månad levererades 17 725 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 7,1% jämfört med april 2022. Flest nya bilar sålde Volvo med 13,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,5% och Kia med 9,1%.

Hittills under 2023 har 68 580 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 12,5% jämfört med samma period 2022.

Försäljning nya bilar April 2023 YTD 2023
Antal bilar 17 725 68 580
Utveckling vs 2022 (%) -7% -12%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -1 352 -9 794

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i april 7 406 nya bilar vilket är en minskning med 32,0% jämfört med april 2022. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 12,4% marknadsandel, därefter Kia med 12,1% och Volkswagen med 8,9%. Privatleasingandelen var 44% i april.

Hittills under 2023 har 28 992 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 35,4% jämfört med 2022.

Privatmarknaden April 2023 YTD 2023
Antal bilar 7 406 28 992
Andel av totalmarknaden 42% 42%
Utveckling vs 2022 (%) -32% -35%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -3 491 -15 861

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med 28,3% i april jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 6 868 bilar. Största märke var Volvo med 19,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,0% och BMW med 10,8% andel.

Hittills i år har 26 340 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 14,9% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad* April 2023 YTD 2023
Antal bilar 6 868 26 340
Andel av totalmarknaden 39% 38%
Utveckling vs 2022 (%) +28% 15%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +1 516 +3 413

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i april med 3% jämfört med april 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 74 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år April 2023 YTD 2023
Antal bilar 29 150 114 103
Utveckling vs 2022 (%) -3% -2%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -917 -2 561
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 74 dagar 76 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

You must be logged in to post a comment Login