Bilmarknaden juni 2023

By on 6 juli, 2023
Bild: Vroom

Bilregistreringarna för juni månad hamnar 9,4% över fjolåret och det är tjänstebilsmarknaden som drar (+43%). Vi ser en fortsatt kräftgång på privatmarknaden (-25%). Laddbara bilar utgjorde 60% av registreringarna där El stod för 39%. Privatleasingen fortsätter att backa och utgjorde 39% av privatmarknaden. Fortsatt uppgång för bilhandelns begagnathandel (+4%).

Nyregistreringar Juni  2023

I juni nyregistrerades 28 029 personbilar vilket var en ökning med 9,4% jämfört med juni 2022. Största märke var Volkswagen med 12,3% av registreringarna, därefter Volvo med 11,7% följt av Tesla med 11,0% andel. Hittills under 2023 har 139 356 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 2,2% jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med hela 55,2% i juni jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 4 102 lätta lastbilar i juni. Största märke var Volkswagen med 27,2% av registreringarna, därefter Renault med 16,9% och Mercedes-Benz med 14,3% andel. Hittills under 2023 har 20 223 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 20,9% jämfört med samma period 2022.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i juni för 59,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 39,2% elbilar och 20,7% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2022 utgjorde laddbara bilar 56,0% där el stod för 32,1% och laddhybrider 23,9%.

Hittills under 2023 har 81 473 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 58,5% av alla nyregistreringar. Under samma period 2022 stod laddbara bilar för 52,5% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i juni med 33% jämfört med juni 2022 och landade på totalt 10 978 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 28,0% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 14,2% och Kia med 8,9% andel.

Under 2023 har det registrerats 52 367 elbilar vilket är en ökning med 32% jämfört med 2022.

I juni nyregistrerades 5 793 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 6% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Volvo som stod för 30,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,8% och Mercedes-Benz med 9,8%.

Under 2023 har det registrerats 29 106 bilar med laddhybridteknik vilket är en minskning med 17 % jämfört med 2022.

Nyregistreringar Juni 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 28 029 +9% 139 356 -2%
Lätt lastbil(<3,5t) 4 102 +55% 20 223 +21%
Tung lastbil(>16t) 589 +18% 3 348 +27%
Släp 4 334 -22% 20 528 -22%
Husbil 329 -28% 1 458 -19%
Övrigt 4 535 -2% 26 102 -10%
TOTAL 42 018 +6% 211 015 -4%

Försäljning nya bilar

I juni månad levererades 23 536 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 0,8% jämfört med juni 2022. Flest nya bilar sålde Tesla med 13,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,6% och Volvo med 9,6%.

Hittills under 2023 har 114 856 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 6,9% jämfört med samma period 2022.

Försäljning nya bilar Juni 2023 YTD 2023
Antal bilar 23 536 114 856
Utveckling vs 2022 (%) +1% -7%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +193 -8 503

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juni 8 944 nya bilar vilket är en minskning med 24,8% jämfört med juni 2022. Största märke på privatmarknaden var Tesla med 12,5% marknadsandel, därefter Toyota med 12,4% och Kia med 11,5%. Privatleasingandelen var 39% i juni.

Hittills under 2023 har 46 529 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 32,1% jämfört med 2022.

Privatmarknaden Juni 2023 YTD 2023
Antal bilar 8 944 46 529
Andel av totalmarknaden 38% 41%
Utveckling vs 2022 (%) -25% -32%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -2 951 -22 007

Tjänstebilsmarknaden

Med totalt 9 507 bilar ökade tjänstebilsmarknaden med hela 43,3% i juni jämfört med samma månad 2022. Största märke var Tesla med 19,5% marknadsandel, därefter Volvo med 15,0% och Volkswagen med 13,3% andel.

Hittills i år har 44 855 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 26,0% jämfört med samma period 2022.

Tjänstebilsmarknad* Juni 2023 YTD 2023
Antal bilar 9 507 44 855
Andel av totalmarknaden 40% 39%
Utveckling vs 2022 (%) +43% +26%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +2 873 +9 260

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i juni med 4,3% jämfört med juni 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 80 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Juni 2023 YTD 2023
Antal bilar 18 685 104 208
Utveckling vs 2022 (%) +4% -2%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) +777 -2 156
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 80 dagar 85 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

You must be logged in to post a comment Login